Arama Sonuçları

PAÜ, Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi ile Erasmus Protokolünü Yeniledi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ile Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi (University of Tuzla) arasında yürütülen Erasmus KA107 Hareketlilik Programı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Bosna Hersek Tuzla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic arasında imzalanan protokol ile uzatıldı.

17.7.2021 13:42:02

PAU Renews Erasmus Protocol with Tuzla University of Bosnia and Herzegovina

Erasmus KA107 Mobility Program Agreement carried out between Pamukkale University (PAU) and Tuzla University of Bosnia and Herzegovina (University of Tuzla) was extended with the protocol signed between Bosnia and Herzegovina Tuzla University Rector Prof. Dr. Nermina Hadzigrahic and PAU Rector Prof. Dr. Ahmet Kutluhan.

26.7.2021 14:06:22

Prof. Dr. Biray: “Kazak Türkçesi’nin Devlet Dili Olmasında Alaş Aydınlarının Büyük Payı Vardır”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nergis Biray, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığının 30. Yılı ve “31 Mayıs Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü” vesilesiyle düzenlenen “Alaş Aydınları Çevrimiçi Sempozyumu”na konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Biray “Aydınlanma Hareketi Alaş Fikirlerinin Ahmet Baytursınulı Eserlerindeki Yansıması” isimli bir sunum gerçekleştirdi.

3.6.2021 13:48:41

Prof. Dr. Biray: “Alash Intellectuals Have a Big Share in Making Kazakh Turkish a State Language”

Pamukkale University (PAU) Faculty Member Prof. Dr. Nergis Biray participated as a speaker at the "Alash Intellectuals Online Symposium" held on the occasion of the 30th Anniversary of the Independence of the Republic of Kazakhstan and the "May 31 Day of Remembrance of the Victims of Political Repression, Exile and Hunger". Prof. Dr. Biray made a presentation titled “The Reflection of Alash Ideas of the Enlightenment Movement in the Works of Ahmet Baytursınulı”.

3.6.2021 16:03:40

Türk Dünyasını Birleştiren Sempozyum İş Birliğini Artıran Mesajlar ile Sona Erdi

Türk dünyası arasındaki ortak dil ve kültür bağlarını kuvvetlendirmek, ikili iş birliklerini arttırmak ve Türk dünyası için ortak bir değer olan Yunus Emre ve felsefesini daha iyi anlamak adına düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası Yunus Emre Sempozyumu” sona erdi. Sempozyumdan, Yunus Emre’nin hoşgörü merkezli düşünce anlayışının Türk dünyasına rehber olması temennisi ve birlik mesajları çıktı.

1.6.2021 09:49:12

The Symposium Uniting the Turkish World Ended with Messages Increasing Collaboration

The "International Turkish World Yunus Emre Symposium", which was organized to strengthen the common language and cultural ties among the Turkish world, to increase bilateral cooperation and to better understand Yunus Emre and his philosophy, which is a common value for the Turkish world, has ended. At the symposium, messages of unity and the hope that Yunus Emre's understanding of thought based on tolerance would guide the Turkish world came out.

3.6.2021 15:53:37

PAÜ’den Türk Dünyası Arasındaki Bağları Güçlendiren Sempozyum

Pamukkale Üniversitesi Altay Toplulukları ve Kültürleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (PAÜ ALTAY DİLMER) ve PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (PAÜ FEF ÇETLE) Bölümü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası Yunus Emre Sempozyumu” ile Türk dünyası üniversitelerinin bağları güçlendirilmesi amaçlanıyor.

25.5.2021 16:32:24

PAU Organizes Symposium Strengthening Ties Between Turkic World

The "International Turkic World Yunus Emre Symposium", organized jointly by Pamukkale University Altai Communities and Cultures Application and Research Center (PAÜ ALTAY DİLMER) and PAU Faculty of Arts and Sciences Department of Contemporary Turkish Dialects and Literatures (PAÜ FEF ÇETLE), aims to strengthen the ties of Turkish world universities.

26.5.2021 15:53:29

PAÜ’lü Öğretim Üyelerine Avrupa Cimnastik Birliği Tarafından Onursal Hakem Ünvanı Verildi

Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri; Doç. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı ile Dr. Öğr. Üyesi Yeliz İlgar Doğan’a Avrupa Cimnastik Birliği tarafından, Onursal Hakem Ünvanı verildi.

24.5.2021 16:26:37

PAU Faculty Members Awarded the Title of Honorary Judges by the European Gymnastics Association

Pamukkale University Faculty of Sport Sciences faculty members; Assoc. Prof. Dr. Özgür Mülazımoğlu Ballı and Assist. Prof. Dr. Yeliz İlgar Doğan were awarded the Honorary Judge Title by the European Gymnastics Association.

25.5.2021 14:13:12

Rektör Kutluhan: “Filistin Davası Tüm Müslümanların Ortak Davasıdır”

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan Filistinli öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını göstermek ve Filistin’de yaşanan zulmün kamuoyuna doğru aktarılması adına neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere PAÜ’nün Filistinli öğretim elemanları ile PAÜ’nün Filistinli ve Arap öğrencileriyle bir araya geldi.

18.5.2021 20:31:00

Rector Kutluhan: "The Palestinian Cause is a Common Cause of All Muslims"

Pamukkale University (PAU) Rector Prof. Dr. Ahmet Kutluhan met with PAU's Palestinian lecturers and PAU's Palestinian and Arab students to show that they are always with Palestinian students and to exchange ideas on what can be done to convey the persecution in Palestine to the public truly.

20.5.2021 15:51:00

PAU Participated in the International Symposium on Turkish Language

The international symposium titled "Opinions of Uzbek Thinkers on Language Theory" was held on the online platform with the contributions of Pamukkale University (PAÜ) Application and Research Center for Language and Cultures of Altai Communities (ALTAY DİLMER). Prof. Dr. Biray said: "These kinds of meetings contribute to the creation of common alphabet, common terms and common Turkish issues..."

16.3.2021 18:31:11

PAÜ, Türk Dili Alanında Düzenlenen Uluslararası Sempozyumda Yer Aldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Altay Toplulukları Dil ve Kültürlerini Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALTAY DİLMER)’in de katkılarıyla gerçekleştirilen “Özbek Düşünürlerinin Dil Kuramına Dair Görüşleri” adlı uluslararası sempozyum çevrimiçi platformda gerçekleştirildi.

16.3.2021 09:15:42

PAU Becomes the Only University Partner of the Erasmus + KA2 Climate Change Education Project

The only university partner and the only Turkish participant of 2020 Erasmus + Key Action 2-Strategic Partnerships for School Education Project on "Teaching the secondary school students the effects of climate change through an understanding of natural disasters with STEM approach that uses a practical training game that is online and offline" called STEM4CLIM8 became Pamukkale University.

2.3.2021 16:15:47

PAU Academician Receives Kazakhstan State Award

Pamukkale University (PAU) Faculty of Arts and Sciences, Department Head of Contemporary Turkish Dialects and Literatures, Prof. Dr. Nergis Biray was awarded the Kazakhstan State Award for her work and her contributions to the Turkish-Kazakh friendship.

1.3.2021 16:55:19

PAÜ, Erasmus+ KA2 İklim Değişikliği Eğitimi Projesinin Tek Üniversite Ortağı Oldu

“Çevrimiçi ve çevrimdışı uygulamalı bir eğitim oyunu kullanan STEM yaklaşımıyla doğal afetlerin anlaşılması yoluyla iklim değişikliği etkisinin orta öğretim öğrencilerine öğretilmesi” konulu STEM4CLIM8 isimli 2020 Erasmus+ Ana Eylem 2-Okul Eğitimi için Stratejik Ortaklıklar Projesinin tek Türkiye ortağı ve tek üniversite ortağı Pamukkale Üniversitesi oldu.

26.2.2021 11:20:51

PAÜ’lü Akademisyen Kazakistan Devlet Ödülü’nün Sahibi Oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, gerçekleştirdiği çalışmalar ile Türk-Kazak dostluğuna sunduğu katkılarından dolayı Kazakistan Devleti Ödülüne layık görüldü.

22.2.2021 18:11:00

PAÜ’lü Akademisyen Kazakistan Devlet Ödülü’nün Sahibi Oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nergis Biray, gerçekleştirdiği çalışmalar ile Türk-Kazak dostluğuna sunduğu katkılarından dolayı Kazakistan Devleti Ödülüne layık görüldü.

22.2.2021 18:10:14

PAÜ Erasmus ECHE Belgesine 100 Tam Puan Alarak Sahip Oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 2008 yılından beri yürüttüğü Erasmus programında, kurumlar için Erasmus hareketliliklerini gerçekleştirebilmek amacıyla sahip olması gereken ERASMUS ECHE Belgesine yapılan değerlendirmeler sonunda, 100 tam puan alarak sahip oldu.

14.1.2021 17:42:03

PAÜ’nün Projesine AB Desteği

AB Erasmus+ Programı Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Türkiye’den Pamukkale Üniversitesi’nin ortak olduğu Kültürlerarası Toplum Değerlendirme ve Planlama Projesinin sözleşmeleri Rektör Vekili Prof. Dr. Ahmet Kutluhan tarafından imzalandı.

2.12.2020 10:34:39

6.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu PAÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Pamukkale Üniversitesinin (PAÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 6. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu on iki ülkeden iki yüze yakın bilim insanının katılımı ile, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kazakistan Dulati Taraz Devlet Üniversitesi, Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi iş birliğinde, Denizli Valiliği ve Pamukkale Belediyesi destekleriyle çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

6.10.2020 12:42:54

PAÜ, Erasmus Projesinden En Fazla Destek Alacak 13. Kurum Oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 2020-2021 yılı Erasmus hareketlilikleri kapsamında, PAÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan başvurular neticesinde, bu yıl Avrupa Birliği ülkeleri kapsamında gerçekleştirilecek Erasmus+ KA103 hareketlilikleri için 633 bin 400 Euro hibe alarak ülke genelinde 192 kurum içinde 13. sıraya yerleşti.

5.8.2020 13:16:02

Prof. Dr. Biray’a Kazakistan’dan Büyük Ödül

“Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı” madalyası ödülleri sahiplerini buldu. Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nergis Biray da yaptığı çalışmalar ile bu ödüle layık görülen dört isimden biri oldu.

21.7.2020 12:22:01

Türk Dünyasından Araştırmacılar, Çevrimiçi Konferansta Bir Araya Geldi

Uluslararası Türk Akademisi, “Abay ve XXI. Yüzyıl: Çağların Öğretisi” isimli bir konferans düzenledi. İnternet ortamında gerçekleştirilen konferansta, konuşmacı olan Pamukkale Üniversitesi Denizli Sosyal Bilimler MYO Müdürü ve aynı zamanda Fen-Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olan Prof. Dr. Nergis Biray, hazırladıkları “Türk Dünyasının Bilgesi Abay Kunanbayoğlu” adlı eserin amacını, Türklük bilimi açısından önemini ve hazırlık sürecini anlattı.

8.6.2020 11:05:12

PADAM Öğrencileri, Hazırladıkları Video ile Ramazan Bayramını Kutladı

Lisans ve lisansüstü düzeyinde eğitim almak için, Dünya’nın farklı coğrafyalarından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’ye gelen, Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM)’ın uluslararası öğrencileri, hazırladıkları video ile Türk halkının Ramazan Bayramı’nı Türkçe kutladı.

22.5.2020 16:49:34

Buldan MYO’da Erasmus+ Projesi ile Eski Kıyafetler Yenilendi

Pamukkale Üniversitesinin ortağı olduğu Erasmus+ Projesi kapsamında, Buldan Meslek Yüksekokulu (Buldan MYO) öğrencileri, eski kıyafetleri modern aksesuar ve süslemelerle yeniledi.

11.3.2020 14:34:20

PAÜ’de “Temiz Enerji İyi Gelecek” Projesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün de proje ortakları arasında yer aldığı Temiz Enerji İyi Gelecek isimli Erasmus+ projesinin faaliyetleri 10-20 Mart 2020 tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilecek. Proje ile birlikte “Temiz Enerji” konusunda Uluslararası düzeyde işbirliğine gidilecek.

6.3.2020 16:08:17

PAÜ, Azerbaycan Basınında

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hocalı Katliamının 28. yıl dönümünde, katliamda yaşamını yitiren Azerbaycan Türklerini anmak üzere düzenlenen ve Prof. Dr. Nergis Biray’ın konuşmacı olduğu “Katliamdan Soykırıma: Hocalı” konulu konferans Azerbaycan basınında geniş yer bulurken, Azerbaycan gazeteleri haberi “Pamukkale Üniversitesi’nde ‘Katliamdan Soykırıma Hocalı’ başlıklı bir etkinlik düzenlendi” şeklinde duyurdu.

3.3.2020 15:54:04

Erasmus Ortaklarından PAÜ’ye Ziyaret

Erasmus+ kapsamında Pamukkale Üniversitesi ile birlikte 6 ülkenin yer aldığı “PRIDE 2” projesinin ortakları PAÜ’yü ziyaret etti.

2.3.2020 10:24:41

PAÜ ve FAV Service gGMBH Vakfından İşbirliği

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Almanya’nın Thüringen Eyaletinde, faaliyet gösteren ve gençlerin en iyi şekilde istihdam edilebilmesi için farklı sektörlerden firmalarla ortak çalışmalar yürüten “FAV Service gGMBH” vakfı yetkilileri ile bir araya geldi.

26.2.2020 16:53:10

PAÜ, Erasmus Proje Ortağını Ağırladı

Pamukkale Üniversitesi, ERASMUS kapsamında “Let’s STEM it” projesinde ortak çalıştığı Slovenya Ljubljana Üniversitesi’nin öğretim üyelerini ağırladı.

18.2.2020 14:40:24

PAÜ, Erasmus+ Yeni Dönem Öğrencilerine ‘Hoş Geldin’ Dedi

Erasmus+ Programı kapsamında dünyanın çeşitli ülkelerinden 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Pamukkale Üniversitesi'ne (PAÜ) gelen uluslararası öğrenciler için oryantasyon programı gerçekleştirildi.

6.2.2020 17:24:26

PAÜ Yürütücülüğündeki Proje ile Alzheimer Hastalarının Günlük Hayatları Kolaylaşacak

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün yürütücüsü olduğu, “Unuttuysan Tıkla/ Click Me, If You Forgot” projesi kapsamında geliştirilecek REMEM mobil uygulaması ile Alzheimer ve bunama (demans) hastaları ile onların bakımını üstlenen kişilerin hayatları kolaylaşacak.

10.1.2020 09:52:58

Sudan’da PAÜ’ye Büyük İlgi

Sudan’ın başkenti Hartum’da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye Eğitim Fuarı’na katılan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Sudanlı öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

9.1.2020 14:34:28

PAÜ’lü Akademisyenin Projesi, Türkiye’den Desteklenen Sayılı Projelerden Biri Oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı’nda Arş. Gör. Dr. Murat Taşkıran, Alexander von Humboldt Vakfı tarafından verilen ve bilim dünyasının önde gelen akademik desteklerinden biri sayılan Alexander von Humboldt Doktora Sonrası Araştırma Bursu’nu (Forschungsstipendium für Postdoktoranden / Research Fellowship for postdoctoral researchers) almaya hak kazandı.

30.12.2019 09:57:22

PAÜ’lü Öğrenciler Silvher Projesi ile İtalya’da

Erasmus+ SILVHER (Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması) projesi kapsamında sanal ortamda gerçekleştirdikleri ilk ders modüllerini tamamlayan 13 PAÜ’lü öğrenci, İtalya’nın Bari kentindeki Aldo Moro Üniversitesinin ev sahipliğinde 9-13 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalıştaya katıldılar.

26.12.2019 14:34:35

Farklı Ülkelerden Öğrenciler Birlikte Zeybek Oynadı

Genel anlaşmalar, Erasmus+ ve KA103 öğrenim ve staj faaliyeti kapsamında 9 ülkeden Pamukkale Üniversitesine (PAÜ) gelen değişim programı öğrencileri, “Food Fair” etkinliğinde bir araya geldi. Öğrenciler, hem geleneksel yemeklerini tanıttı hem de birlikte zeybek oynadı.

13.12.2019 13:12:11

PAÜ’lü Yabancı Öğrenciler Stratonikeia Antik Kenti ve Marmaris’i Gezdi

Genel anlaşmalar, Erasmus ve genel programları kapsamında farklı ülkelerden Pamukkale Üniversitesine eğitim görmeye gelen değişim programı öğrencileri, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Stratonikeia Antik Kenti ve Marmaris’i gezdi.

9.12.2019 11:45:37

Erasmus Öğrencileri Rektör Prof. Dr. Bağ ile Birlikte Tripolis’i Gezdi

Genel anlaşmalar ve Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında Dünya’nın farklı ülkelerinden, eğitimlerinin bir bölümünü Pamukkale Üniversitesi’nde almak için Denizli’ye gelen yaklaşık 50 değişim programı öğrencisi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Tripolis Antik Kentinde ve ardından Buldan ilçesinde keyifli bir gün geçirdi.

18.11.2019 13:19:08

PAÜ’nün Ortağı Olduğu 21. Yüzyıl Becerileri Konulu Projeye İtalya’da Start Verildi

Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA203) Faaliyeti kapsamında Pamukkale Üniversitesi’nin de ortağı olduğu, “21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher Education” isimli projenin başlangıç toplantısı İtalya’nın Busto Arsizio kentinde yapıldı.

12.11.2019 10:52:29

SILVHER Projesi Çevrimiçi Eğitimine Başladı

Pamukkale Üniversitesi’nin 2019 yılında Erasmus Plus programından hibe desteği almaya hak kazanan projelerinden biri olan SILVHER projesi, ilk çevrimiçi eğitimini verdi.

22.10.2019 12:34:34

PAÜ, SPIDAS Projesine Öncülük Ediyor

Erasumus+ 2017 Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği, Okul Eğitimi için Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında “Strategic Partnership for Innovation in Data Analytics in Schools (SPIDAS)” projesinin son ortaklar toplantısı Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalında başladı.

15.10.2019 11:18:44

PADAM Oryantasyon Programı Tamamlandı

Pamukkale Üniversitesi, Yurtdışı Öğrenci Koordinatörlüğü ve Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (PADAM) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı başında Yurtdışından gelen, uluslararası, öğrenciler için Oryantasyon Programı düzenledi.

11.10.2019 11:27:31

PAÜ’de “Ermenistan’ın İşgal Politikaları” Konulu Uluslararası Panel Yapıldı

Pamukkale Üniversitesi’nin (PAÜ) ev sahipliğinde, "Ermenistan’ın İşgal Politikaları: Bölgesel ve Uluslararası Güvenlik Problemleri" konulu uluslararası bir panel gerçekleştirildi.

10.10.2019 17:26:29

PAÜ’den 5 Proje Erasmus Plus’tan Hibe Desteği Aldı

Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201), Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202), Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA203), Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) Faaliyeti 2019 yılı teklif çağrısı dönemi, başvurular kapsamında Pamukkale Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu 1 proje ve ortağı olduğu 4 proje hibe desteği almaya hak kazandı. “Unuttuysan Tıkla (REMEM)” Projesi ile Alzheimer Hastaları için Mobil Uygulamalar Geliştirilecek

28.9.2019 13:57:39

PAÜ, İkili Antlaşmalarına Bir Yenisini Daha Ekledi

Yurtiçi ve yurtdışından birçok üniversite ile ikili işbirliği ve değişim programı antlaşması bulunan Pamukkale Üniversitesi, antlaşmalarına bir yenisini daha ekleyerek Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi ile işbirliği ve öğrenci değişim programı anlaşması imzaladı.

25.9.2019 09:44:56

PAÜ “II.Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu”na Ev Sahipliği Yapıyor

Pamukkale Üniversitesi ile Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği’nin işbirliğinde düzenlenen “II.Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu”nun açılışı Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

13.9.2019 18:10:06

PAÜ, YTB’li Öğrenci Sayısı Sıralamasında Bu Yıl 15.Sırada

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) sağladığı burs imkânı ile Pamukkale Üniversitesini tercih eden yabancı öğrenci sayısı 2019-2020 eğitim yılında büyük bir artış gösterdi.

5.9.2019 09:57:16

Türkçe Öğrenen PADAM Öğrencileri C1 Sertifikalarını Aldı

Türkçe öğrenimini tamamlayan yabancı öğrenciler için Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (PADAM) sertifika takdim töreni düzenlendi.

22.7.2019 18:43:18

PAÜ’de Uluslararası (Yurtdışı) Öğrenci Seçme Sınavı (PAÜYÖS-2019) Başarıyla Gerçekleştirildi

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından bu yana uluslararası (yurtdışı) öğrenci kabul eden ve uluslararası öğrenci sayısı her geçen yıl artmakta olan Pamukkale Üniversitesi’nde, akademik takvime uygun olarak düzenlenen PAÜYÖS 2019 başarıyla gerçekleştirildi.

27.5.2019 13:31:01

Turizm Rehberliği Öğrencilerinden Kazak-Türk İşbirliği

Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü son sınıf öğrencileri Turizmde İletişim ve Halkla İlişkiler Dersi kapsamında Kazak öğrenciler ile birlikte çeşitli turizm şirketlerinde iletişim stratejileri konularında ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

22.5.2019 10:33:18

PAÜ Arnavutluk’ta

Pamukkale Üniversitesi, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen Uluslararası Eğitim Fuarına katıldı.

25.4.2019 12:04:53

PAÜ, Kırgızistan’dan Gelen Heyete Sağlık Turizmi Alanındaki Yeni Çalışmalarını Tanıttı

Pamukkale Üniversitesini ve Pamukkale Üniversitesi Hastanelerini gezerek, PAÜ’nün sağlık turizmi konusundaki yeni girişimleri konusunda bilgi alan Kırgız heyet daha sonra Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ tarafından Rektörlük makamında ağırlandı.

11.4.2019 11:23:12

PAU International Students Visiting Ancient City of Stratonikeia and Marmaris

Exchange students from various countries coming to study at Pamukkale University within the scope of Erasmus and general agreements and other programs had an enjoyable day with Rector Prof. Dr. Huseyin Bag visiting the ancient city of Stratonikeia and Marmaris.

9.4.2019 14:50:03

9th International Week at PAU

The 9th International Week organized by Pamukkale University International Relations Coordinatorship (ULIK) started with the opening ceremony at PAU Senate Hall.

8.4.2019 17:02:06

PAÜ’de 9. Uluslararası Hafta Başladı

Pamukkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü (ULİK) tarafından bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Hafta, PAÜ Senato Salonu’nda gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başladı.

2.4.2019 17:22:09

PAU Erasmus Students Visit Tripolis Antique City

About 40 exchange students coming to Pamukkale University from different countries within the scope of general agreements, Erasmus+ and other programs, spent an enjoyable day visiting the ancient city of Tripolis and Buldan together with Rector Prof. Dr. Hüseyin Bağ.

2.4.2019 11:40:36

PAÜ’nün Erasmus Öğrencileri Tripolis Antik Kentini Gezdi

Genel anlaşmalar, Erasmus ve genel programları kapsamında farklı ülkelerden Pamukkale Üniversitesine gelen yaklaşık 40 değişim programı öğrencisi, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile birlikte Tripolis antik kenti ve Buldan’ı gezerek keyifli bir gün geçirdi.

1.4.2019 17:59:49

PAU SBF Attends 2nd International European Sports Leadership Program Meeting

The ”European Sports Leadership Program" meeting, which was organized for the second time internationally within the scope of Erasmus + Sport, which also includes Pamukkale University, was held in Volos, Greece.

26.3.2019 10:57:00