PAÜ’nün Ortağı Olduğu Proje’nin Yaygınlaştırma Çalışmaları Devam Ediyor

15.11.2021

Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA203) Faaliyeti kapsamında Pamukkale Üniversitesi’nin de ortağı olduğu, “21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher Education” isimli Erasmus+ projesinin çıktılarının yaygınlaştırma çalışmalarına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde devam edildi.

12 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen çalışmaya lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanısıra öğretim üyeleri de katıldı. Yaygınlaştırma çalışması toplantısı açılış konuşmalarıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu projenin görsellerle desteklenmiş genel tanıtımını yaptı. Prof. Dr. Paksu sunumunda; Öğretimsel Kılavuz Kitabı, 21. Becerileri Akademisyen Eğitim Programı ve Öğretim Materyalleri, öğrenciler için Öğrenme Yönetim Sistemi ve Proje Web Sitesi, sosyal medya hesapları, yayınlanan ara rapor ve bültenler ile her paydaş ülkede yapılan yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Toplantı, PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdinç Duru’nun Endüstri 4.0, Metaverse ve Web 3.0 kavramları çerçevesinde yaşanan paradigma değişimini ve bu değişimin hangi becerilere ihtiyacı artırdığını, 21. yüzyıl becerileriyle ilişkisini konu alan sunumunu katılımcılarla paylaştı. Yaygınlaştırma çalışması ile ilgili toplantı, PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel Duru’nun Pazar araştırması sonuçlarını paylaşımıyla devam etti. Sunumda, 21. yüzyıl becerileri konusunda hem farklı sektör yöneticilerinin hem de akademisyenlerin görüşlerine yer verildi. Çalışma, üniversitelerde 21. becerileriyle ilişkili olarak öğrencilerin nasıl yetiştirildiği ve sektörlerin işe alırken mezunlardan hangi donanım ve yeterlikleri istedikleri üzerine odaklanıyor. Sunumda ayrıca sekiz 21. yüzyıl becerisinin tanıtımı, bu becerilerin geliştirilmesi süreci ve bu süreçte kullanılacak materyallerle ilgili bilgiler paylaşıldı. Soru-cevap bölümünden sonra yoğun ilgi gören program verilen yemeğin ardından son buldu.

İlgili Haberler