PAÜ’den 5 Proje Erasmus Plus’tan Hibe Desteği Aldı

28.09.2019

Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA201), Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202), Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA203), Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) Faaliyeti 2019 yılı teklif çağrısı dönemi, başvurular kapsamında Pamukkale Üniversitesi’nin yürütücüsü olduğu 1 proje ve ortağı olduğu 4 proje hibe desteği almaya hak kazandı. “Unuttuysan Tıkla (REMEM)” Projesi ile Alzheimer Hastaları için Mobil Uygulamalar Geliştirilecek

2019 Yılı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar (KA204) Projeleri kapsamında ise Pamukkale Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülecek olan “Unuttuysan Tıkla (REMEM)” isimli proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe desteği almaya hak kazandı. Pamukkale Üniversitesi ekibi; Dr. Öğr. Üyesi Arzum Işıtan, Prof. Dr. Şahin Kapıkıran ve Osman Han Arslan’dan oluşmakta. Denizli Inovasyon Derneği ve Kırklareli Üniversitesi’nin Türkiye grubunda ortak olarak yer aldığı projede, İtalya’dan Cosvitec kuruluşu ile Romanya’dan Cluj Napoca Üniversitesi de yer alıyor.

Pamukkale Üniversitesi Koordinatörlüğünde yürütülen proje ile ilgili bilgi veren PAÜ Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Arzum Işıtan şunları aktardı: “Tüm dünyada Demans ve Alzheimer hastalığı olan yaklaşık 44 milyon kişinin olduğu tahmin edilmektedir ve bu rakamın 2050 yılına kadar 135 milyona ulaşması beklenmektedir. Sayılara göre, Alzheimer'lı 600 bin hastanın Türkiye'de yaşadığı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Türkiye'nin hasta sayısı bakımından 2050 yılına kadar dünyanın ilk 4'ünde olabileceği tahmin edilmektedir. Bu veriler, yaşlı sağlığı ve Alzheimer hastalarının gelişimi için politikalar ve uygulamalar geliştirmenin ve sosyal farkındalığın geliştirilmesi için çalışmanın zorunlu olduğunu göstermektedir. Alzheimer hastalığı erken, orta ve ileri evre olarak sınıflandırılabilir. Bilim adamları, hastalığın erken evresindeki ilerlemenin istihbarat oyunları, fiziksel egzersiz, eşleştirme oyunları ve beceri aktiviteleriyle yavaşladığını bildirmektedirler. Bu aşamayı genişletmenin, süreci birey ve yakınları için kolaylaştırabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle hazırlanan REMEM projesinin amacı, Alzheimer hastaları için erken aşamalarda hasta ve hasta bakımından sorumlu kişi için mobil uygulamalar geliştirilmesidir. Alzheimer hastalarının hafızasını iyileştirmek ve hatırlatıcı uygulamalar kullanarak mevcut hastalığın ilerlemesini geciktirmek, hastalık hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlamak ve daha etkin hasta bakımı sağlamak da projenin hedefleri arasındadır. Hastanın bakımından sorumlu kişi, ayrı ama birbirine bağlı bir mobil uygulama kullanarak hastanın günlük işlerini takip edebilecektir. Mobil uygulamayı oluşturmadan önce, Türkiye ve Avrupa'daki Alzheimer hastalığına ilişkin güncel veri ve tedavi yöntemleri ile yardımcı yöntemler derlenecek ve analiz edilecektir. Analiz sonucunda hazırlanacak bir rapor hem mobil uygulamanın oluşturulmasına hem de hasta yakınlarına hazırlanacak rehber kitaba yardımcı olacaktır.”

Hibe desteği almaya hak kazanan projelerden ikisinde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu, Prof. Dr. Murat Balkıs ve Doç. Dr. Sibel Duru ile Dr. Öğr. Üyesi Ömür Kaya Kalkan görev alacak.

Pamukkale Üniversitesi’nin projede stratejik ortak olarak yer alacağı projelerden biri: “21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher Education” isimli proje Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA203) Faaliyeti 2019 yılı teklif çağrısı dönemi, proje başvuruları kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen proje 2 yıl sürecek. Proje organizasyonunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (Türkiye), Pamukkale Üniversitesi (Türkiye), Fundacion Universidad San Jorge (İspanya), Smarthink Srl (İtalya), Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği (Türkiye), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridsky (Bulgaristan) ve Ceska Zemedelska Univerzita V Praze (Çekya) yer alıyor. Projeyle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında üniversite öğrencilerinde 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla, hem üniversite öğretim üyeleri hem de üniversite öğrencilerine yönelik 21. yüzyıl becerilerinin öğretilmesine yönelik eğitim programları ve eğitim materyalleri geliştirilecek. Böylece sanayinin ihtiyaç duyduğu 21. yüzyıl becerilerine sahip nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına ve uzun vadede üniversite öğrencilerinin istihdamına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdinç Duru ve Dr. Öğr. Üyesi Ömür Kaya Kalkanın görev alacağı diğer bir proje ise metal sektöründe çalışan işitme engelli bireyler için makine elemanlarına yönelik teknik işaret dili geliştirilecek. “Giving A Voice To Deaf People In Metal Sector” isimli proje, Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) Faaliyeti 2019 yılı teklif çağrısı dönemi, proje başvuruları kapsamında hibe desteği almaya hak kazandı. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen proje 3 yıl sürecek. Proje organizasyonunda Türkiye’den Pamukkale Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Sanayi Odası, İşitme Engelliler Eğitim Faaliyetleri Derneği, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Türk Traktor ve Ziraat Makineleri, Simsis Yazılım, Avrupa’dan Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (Almanya), Europa Training (İngiltere), Europeiskt Teckenspråkcenter (İsveç), National Technical University of Athens (Yunanistan) yer alıyor. Proje kapsamında metal sektöründe çalışan işitme engelli bireyler için makine elemanlarına yönelik teknik işaret dili geliştirilecek. Bu amaçla sanal gerçeklik (VR) teknolojisine dayalı eğitim materyalleri geliştirilecek, işitme engelli personellere yönelik mesleki rehberlik yapılacak. Bu sayede firmaya adaptasyonun kolaylaştırılması ve bu sektörde işe alım oranlarının artırılmasına ve uzun vadeli istihdama katkıda bulunulması hedefleniyor.

PAÜ’lü Akademisyenler  6 Ülkeden 42 Öğretmene “Let’s STEM İt” ile Eğitim Verecek

Erasmus+ okul eğitimi programı kapsamında iyi uygulamaların değişimine yönelik hazırlanmış olan 259920 Euro bütçeye sahip 2019-1-TR01-KA201-076730 - Let’s STEM it projesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinatörlüğünde Letonya, Yunanistan, Estonya ve Romanya eğitim müdürlükleri;  Pamukkale Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Polonya’dan Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu – Łódź Üniversitesi; Türkiye ve Estonya’da üç devlet okulu olmak üzere toplam 11 kurumun ortaklığından meydana getirildi.

Projenin amacı, öğrencilerin STEM'e olan ilgi ve becerilerinin arttırılmasına rehberlik etmekle birlikte okullara; öğrencilerini, öğretmenlerini ve diğer paydaşlarını ilgili faaliyetlerde bulunmaları için gerekli desteği sağlayabilmek. Hedef grup olan; fen, matematik, teknoloji tasarım ve bilişim dersi öğretmenlerine STEM eğitimi vermek. Bu kapsamda projenin ortağı olarak yer alan Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Ayşe Savran Gencer, Doç. Dr. Zeha Yakar, Dr. Öğr. Üyesi Gül Hanım Boran ve Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Karakaş tarafından Türkiye, Estonya, Letonya, Romanya, Yunanistan ve Polonya’dan toplam 42 öğretmenle STEM eğitimine yönelik çalıştay düzenlenecek. Pamukkale Üniversitesi ekibi STEM eğitiminin teorik çerçevesi kapsamında: Disiplinlerin entegrasyonu ve bütünleşik STEM eğitimi. STEM eğitim modelleri, STEM eğitiminde STEM okuryazarlığı ve düşünme becerileri, STEM eğitimi bağlamında bilimin doğası, STEM eğitiminde argümantasyon, STEM ünitelerinin / ders planının tasarlanması ve STEM Eğitiminde yenilikçi değerlendirme yöntemleri konularında öğretmenlere bilgi ve beceri kazanmaları için eğitimler vererek katılımcı üniversitelerle iş birliği içerisinde projenin etkisini ve başarısını değerlendirecek.

Projenin öğretmenler için en önemli çıktısı, STEM eğitiminin teorik çerçevesi, bütünleşik STEM eğitimi modelleri ile STEM eğitiminde yenilikçi değerlendirme yöntemlerinin yer aldığı STEM eğitimi kılavuz kitabının hazırlaması olurken, projenin öğrenciler için en önemli çıktısı ise, proje süresince öğretmenlerin etkinliklerine dayalı STEM modülleri ve etkinlikler içeren bir kitap hazırlaması olacak.

'Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması' Projesi

SILVHER (SILVHER – Safeguarding Intangible and Cultural Values and Heritage)  'Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması' projesi kapsamında 3 ülkeden üniversite eğitimi alan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak; Kültürel Mirasın Dijital Anlatımı üzerine uzaktan eğitim, proje çalışması ve yüz-yüze çalıştaylar içermekte. Proje ile ilgili bilgi veren Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Naci  Polat şunları aktardı: “Portekiz'den Trás-os-Montes and Alto Douro Üniversitesi, İtalya'dan Bari Üniversitesi ve Türkiye’den Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan eğitim programı Hellenic Open Üniversitesi altyapı platformu desteği ile hayata geçirilmekte olan proje kapsamında 3 üniversite de lisans veya yüksek lisans düzeyinde toplam otuz öğrenci projeye dâhil edilmiştir. Her biri 81 saatlik olan (toplam 243 saat) eğitim programında kültürel projelerin yönetimi, somut olmayan kültürel mirasın dijital öyküsü ve kültürel sektörde artırılmış ve sanal gerçeklik olmak üzere üç modül bulunmaktadır. Eylül 2019’da başlayacak olan program Haziran 2020 itibarı ile sona erecektir. Her modülde 20 saatlik çevrimiçi eğitim, 40 saatlik proje bazlı öğrenme ve son olarak katılımcı ülkelerden birinde 21 saatlik yüz yüze atölye gerçekleştirilecektir. 30 Eylül 2019’da resmi olarak eğitim faaliyetlerinin çevrimiçi olarak başlatılması için bir web semineri ile başlayacak olan projede yaz döneminde çevrimiçi platformun ve diğer iletişim ve işbirliği araçlarının nasıl kullanılacağına ilişkin ön bilgiler de sağlanacak.”

İlgili Haberler