21. Yüzyıl Becerileri Projesiyle İlgili Uluslararası Konferansa Yoğun İlgi

02.11.2021

Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA203) Faaliyeti kapsamında Pamukkale Üniversitesi’nin de ortağı olduğu, “21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher Education” isimli projeyle ilgili İzmir’de düzenlenen uluslararası konferans yoğun ilgi gördü.

Konferansa 35 farklı üniversiteden 17 farklı özel ve kamu kurumlarından 67 yerli 14 yabancı olmak üzere toplam 81 bilim insanı ve sektör temsilcileri katıldı. Proje yedi 21. yüzyıl becerisinin öğretilmesi ve bunların öğretilmesinde kullanılacak materyallerin geliştirilmesini içeriyor.

Üç gün süren programın ilk gününde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde yapılan toplantıya, proje organizasyonunda görev alan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (Türkiye), Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) (Türkiye), Fundacion Universidad San Jorge (İspanya), Smarthink Srl (İtalya), Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği (Türkiye), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridsky (Bulgaristan) ve Ceska Zemedelska Univerzita V Praze’dan (Çekya) akademisyenler katıldı. PAÜ’yü bu toplantıda Prof. Dr. Erdinç Duru, Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu ve Doç. Dr. Sibel Duru temsil etti. Toplantıda proje kapsamında yapılan tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmaları ile uluslararası konferans kapsamında yapılacak çalışmalarla ilgili detaylar konuşuldu. Öğleden sonra ise İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin yerleşkesi gezildi ve ileri teknoloji laboratuvarları ziyaret edildi.

Programın ikinci günü İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse’nin açılış konuşmasıyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından katılımcılara projenin amacı, kapsamı, hedef kitlesi ve proje çıktıları konusunda detaylı bilgiler verildi. Projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması kapsamında yapılan çalışmalar görsel materyallerle desteklenerek özetlendi. Protokol konuşmaları ve projenin tanıtımının ardından, Prof. Dr. Erdinç Duru projenin kuramsal/kavramsal çerçevesi üzerine bir konuşma yaptı. Daha sonra becerilerin geliştirilmesi süreci ve bu süreçte kullanılacak materyallerle ilgili her bir paydaş ülke akademisyenlerinin sunumlarına geçildi. 21. Yüzyıl becerilerinden olan İşbirliği becerisiyle ilgili sunumu PAÜ adına Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu yaptı. Yoğun ilgi gören program yerli ve yabancı katılımcıların Efes antik kentini ziyaret etmesiyle son buldu.

 

İlgili Haberler