PAÜ KASUAM, 2022-2025 Cinsiyet Eşitliği Planını Tanıttı

03.02.2022

PAÜ Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAÜ KASUAM), Strong and Brave Women in European Democracy (Avrupa Demokrasisinde Güçlü ve Başarılı Kadınlar) Projesi kapsamında Portekiz ve Polonya’dan gelen proje ortaklarına; PAÜ 2022-2025 Cinsiyet Eşitliği Planını tanıttı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi’nde düzenlenen etkinlikte; PAÜ Senatosu’nun da onadığı kurumsal yapıda kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği devam ettiren sorunları orta vadede aşmayı amaçlayan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatan üç yıllık PAÜ KASUAM Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı, düzenlenen bir etkinlikle proje ortakları olan Portekiz ve Polonyalı heyete tanıtıldı. 

Erasmus+ Programı Okul Eğitimi Stratejik Ortaklık KA229 faaliyeti kapsamında, projenin ortakları olan, Portekiz ve Polonya’dan toplam 18 öğrenci ve 4 öğretmen ile Nezihe-Derya Baltalı Bilim ve Sanat Merkezi’nden 11 öğrenci ve 2 öğretmenden oluşan heyete, PAÜ KASUAM Müdürü Doç. Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Funda Nayır tarafından bir sunum yapıldı.

PAÜ KASUAM Müdürü Doç. Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen gerçekleştirdiği sunumda cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları ve bu kavramlar arasındaki farklılıkları anlattı. Polonya, Portekiz ve Türkiye’den örneklerin verildiği sunumda ayrıca Türk kadınının 1934 yılında seçme seçilme hakkına sahip olurken bunun Portekiz’de ise 1964 yılı olduğu belirtildi. Türkiye’de latin alfabesinin kullanıldığı, Kapadokya, Likya, Ffes, Pamukkale gibi antik kentler ve turistik bölgelerden ve Türk mutfağından bahsedildi.

PAÜ KASUAM Müdürü Doç. Dr. Z. Meral Tanrıöğen sunumunda ek olarak; PAÜ’de yakın zamanda PAÜ Senatosu’nun da onayından geçen PAÜ 2022-2025 Cinsiyet Eşitliği Planı ile Türkiye’deki birçok üniversitenin önüne geçildiğinin altını çizdi. Uluslararasılaşma yolunda PAÜ’nün büyük bir adım daha attığını belirten Doç. Dr. Tanrıöğen, bu plan sayesinde bilimsel araştırmaya önem veren PAÜ’de akademisyenlerin yurtdışı araştırmaları için başvuru koşulunun da sağlanmış olduğunu ifade etti.

 

PAÜ KASUAM Cinsiyet Eşitliği Planı hakkında detaylı bilgi için:

https://www.pauteknokent.com.tr/cinsiyet-esitligi-plani.php

 

 

İlgili Haberler