Erasmus Ortaklarından PAÜ’ye Ziyaret

Erasmus+ kapsamında Pamukkale Üniversitesi ile birlikte 6 ülkenin yer aldığı “PRIDE 2” projesinin ortakları PAÜ’yü ziyaret etti.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Erasmus+ projesi kapsamında ortağı olduğu Partnership for Rural Improvement and Development in Europe 2 ‘Avrupa Birliği Bünyesinde Gelişmekte Olan Bölgelerin Kalkınması - PRIDE2’ projesinin ortaklarını ağırladı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can’ı ziyaret eden proje ortakları, bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları anlattı.

Türkiye’den Pamukkale Üniversitesi adına Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Kıran, Dr. Öğr. Üyesi Hurşit Cem Salar ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kanmaz’ın yürütücülüğünü yaptığı projede İngiltere Grampus Kültürel Miras Akademisi,  Finlandiya Oulu Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, İtalya Floransa CNR Ulusal Araştırma Konseyi, Bulgaristan Lofça Devetaki Kalkındırma Konseyi ile Kıbrıs Kato Drys Topluluk Konseyi yer alıyor.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından bu çerçevede yürütülen dördüncü proje olan PRIDE 2, Avrupa Birliğinde ve üye ülkelerde gelişmeye açık bölgelerin gelişimine ve etkileşimine yönelik katkıda bulunmayı amaçlarken, Pamukkale Üniversitesi ise projede değerler eğitimine yönelik yapılan çalışmaları yürütüyor.

Proje ile ilgili bilgi veren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kanmaz, PRİDE 2 projesinin öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini sağlamaya yönelik gerçekleştirilen bir proje olduğunu söyledi. Kanmaz, “Bu çerçevede öğretim elemanları ve eğitmenler PRIDE 2 ortaklarının seyahat ettiği bir dizi öğretim seminerleri gerçekleştirmiştir.  Son bir yıl içinde, toplumdaki değerler eğitimi, sanat ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi paylaşımı için Bulgaristan Lofça,  Kıbrıs Lefkoşa,  Finlandiya Oulu'ya giden proje ortakları, sürdürülebilir kalkınma, değerler eğitimi konularında bilgi paylaşımı için meslektaşlarıyla çok yararlı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir” dedi.

İlgili Haberler