PAÜ, SPIDAS Projesine Öncülük Ediyor

15.10.2019

Erasumus+ 2017 Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği, Okul Eğitimi için Yeniliği Destekleyen Stratejik Ortaklıklar (KA201) kapsamında “Strategic Partnership for Innovation in Data Analytics in Schools (SPIDAS)” projesinin son ortaklar toplantısı Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalında başladı.

Projenin son ortaklar toplantısı Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kazak başkanlığında gerçekleştirilirken, toplantıya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can ile proje ortağı okulların öğretmen ve idarecileri ile akademisyenler katıldı.

Toplantıda; proje ortağı okullardaki öğretmenler sınıflarında uyguladıkları öğrencilerin veri analitiği becerilerini geliştirmeye yönelik ders uygulamalarını paylaşırken projenin sonunda ortaya çıkacak ürünlerin hazırlanması üzerine planlamalar yapıldı.

Toplantının sonunda Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Can toplantının başkanlığını yapan Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kazak’a projenin gerçekleştirilmesinde sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek günün anısına belge takdim etti.

‘İki gün sürecek ve 16 Ekim 2019 tarihinde sona erecek “Strategic Partnership for Innovation in Data Analytics in Schools (SPIDAS) toplantısı ile ilgili olarak Dr. Öğr. Üyesi Sibel Kazak şunları kaydetti: “Günlük hayatta dijital teknolojilerin kullanımı ile birlikte büyük miktarlarda veriler elde edilmekte ve bu veriler kamu hizmetlerini sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik kullanılabilmesinde önemli potansiyele sahiptirler. Bununla birlikte, eğer bu verileri yorumlayıp eyleme dönüştürecek beceri ve yaratıcılığa sahip olunmazsa veriler hiçbir işe yaramayacaktır. Strategic Partnership for Innovation in Data Analytics in Schools (SPIDAS) adlı proje ile hava durumu, iklim değişimi gibi konulara odaklanarak öğrencilerin veri analitiği becerilerini geliştirmeyi sağlayacak öğrenci merkezli, teknoloji destekli ve probleme dayalı öğrenme ortamlarının hazırlanmasını amaçlamaktayız. Proje, Exeter Üniversitesi (Birleşik Krallık), Lleida Üniversitesi (İspanya) ve Pamukkale Üniversitesi (Türkiye) öncülüğünde üç ülkeden, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm okul kademelerinden 10 okul ve Birleşik Krallık Meteoroloji Ofisi işbirliği ile yürütülüyor. Projenin amacı doğrultusunda hazırlanan öğretim materyalleri proje ortağı olan okullarda pilot olarak uygulanıp geliştiriliyor.”

 

İlgili Haberler