PAÜ’nün Ortağı Olduğu Erasmus Plus Projesi Çalışmaları İki Farklı Ülkede Devam Etti

12.10.2021

Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA203) Faaliyeti kapsamında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün ortağı olduğu ve 21. yüzyıl becerilerinin konu edinildiği “21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher Education” isimli projeyle ilgili çalışmalar İspanya (Zaragosa) ve Çekya’da (Prag) devam etti.

İspanya San Jorge Üniversitesinde yapılan toplantıya, proje organizasyonunda görev alan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (Türkiye), Pamukkale Üniversitesi (Türkiye), Fundacion Universidad San Jorge (İspanya), Smarthink Srl (İtalya), Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği (Türkiye), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridsky (Bulgaristan) ve Ceska Zemedelska Univerzita V Praze’dan (Çekya) akademisyenler katıldı. PAÜ’yü bu toplantıda Prof. Dr. Asuman Duatepe Paksu ve Doç. Dr. Sibel Duru temsil etti. Toplantıda, projeyle ilgili yol haritası ve içinde bulunulan durum gözden geçirilirken, her bir ülke paydaşlarının proje gelişim raporları değerlendirildi.

Çekya’nın Prag şehrinde yapılan eğitim programına beş farklı ülkeden toplam otuz iki akademisyen katıldı. Daha önce pandemi koşullarında uzaktan verilen eğitimler bu kez yüz yüze ve uygulamalı olarak verildi. PAÜ’nün dört farklı fakültesinden beş akademisyenin de katıldığı eğitim, sekiz modülden oluşuyor. Modüller, sosyal yapılandırmacı yaklaşım ile iletişim, iş birlikli çalışma, yaratıcılık ve yenilik, eleştirel düşünme, öz yönetim, yerel ve küresel bağlantılar kurma ve bir öğrenme aracı olarak teknolojiyi kullanma becerilerini içeren yedi 21. yüzyıl becerisinin öğretilmesi ve bunların öğretilmesinde kullanılacak materyallerin geliştirilmesini içeriyor. PAÜ’nün sorumlu olduğu sosyal yapılandırmacılık ve iş birliği modülleriyle birlikte tüm modüller atölye çalışmaları şeklinde uygulamalı olarak verildi. Eğlenceli geçen oturumlarda katılımcı akademisyenler eğlenirken öğrenme fırsatı buldular.

 

İlgili Haberler