Uluslararası Uninano Projesi Kapanış Toplantısı ve Nanoteknoloji Çalıştayı Gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteğiyle iki yıldır devam eden, “Evrensel Nanoteknoloji Becerileri Kazandırma ve Motivasyon Arttırma (UNINANO)” isimli Erasmus projesi kapanış toplantısı ve uluslararası katılımlı “Nanoteknoloji Çalıştayı” Pamukkale’de gerçekleştirildi.

Erasmus+ Ana Eylem -2 (Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği - Yüksek Öğretimde Stratejik Ortaklıklar) projesi olan UNINANO ile üniversite öğrencilerine nanobilim ve nanoteknoloji konularında farkındalık kazandırılması ve öğrencilerin kariyer planlarının bu alan çerçevesinde olumlu yönde etkilenmesi amaçlandı. Bu süreçte nanoteknoloji alanına katkı sunan proje, meslek hayatındaki bireylere müfredat desteği vererek, yeni beceriler ve yetkinlikler kazanmalarını sağladı.

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Arzum Işıtan’ın koordinatörlüğünde yürütülen projenin ekibinde Doç. Dr. Zeha Yakar, Öğr. Gör. Meltem Balaban, Dr. Öğr. Üyesi Cumhur Gökhan Ünlü ve Arş. Gör. Dr. Volkan Onar görev aldı.

Projenin son katılım toplantısında değerlendirmelerde bulunan proje ekibi ve öğrenciler şunları kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi Arzum Işıtan - Proje Koordinatörü - PAÜ Teknoloji Fakültesi Öğr. Üyesi

Projemiz 2 yıldır devam ediyor ancak yaklaşık 4 yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Çok yüksek bir puanla, toplam 4 ülke ortağımız ile projemize hibe kazandık. Projemiz Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yaklaşık 200 bin Euro ile destekleniyor. Projemizde amacımız ortaklarımızla birlikte, nanoteknoloji eğitim konusunda daha önce yapılmamış olan farkındalığı, özellikle lisans öğrencilerine ve lisans kariyerini belirlemek isteyen orta öğretim öğrencilerine yönelik çalışmalar yaparak, kariyerler planlarını oluşturmada farkındalık oluşturmaktı. Bununla ilgili olarak uzaktan öğrenme materyalleri, ders içerikleri ve kitapları hazırladık. Akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi staj faaliyeti kapsamında İtalya’da Nanoteknoloji Enstitüsü’ne götürdük. Bilgilendirme toplantıları düzenledik. Dolu dolu geçirilen 2 yılı tamamlamak üzereyiz. 2 yıllık periyodun sonunda, öğrencilerimiz üzerinde oluşturmak istediğimiz farkındalığı oluşturarak amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum.

Doç. Dr. Zeha Yakar - PAÜ Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi

UNINANO projesi, üniversitemize katkısının büyük olacağına inanarak başladığımız bir projeydi. Şimdiye kadar Teknoloji Fakültesi’nde nanoteknoloji alanında bir ders yoktu. Böyle bir proje ile bu eksikliği giderdiğimizi düşünüyorum.  Projemizin asıl odaklandığı konu, nanoteknolojiye yönelik üniversite öğrencilerinde farkındalık yaratmak, varolan farkındalığı yukarıya taşımak ve onların bu konuya yönelik motivasyonlarını artırmaktı. Buna yönelik olarak birtakım nicel ölçme araçlarıyla, Nanoteknoloji 1 ve 2 derslerine başlamadan önce ve derslerin sonunda, toplamda 119 öğrenciden veri topladık. Verileri analiz ettiğimizde projemizin amacına ulaşmış olduğunu gördük. Öğrencilerimizin nanoteknolojiye yönelik farkındalıklarında ve motivasyonlarında oldukça önemli bir artış oldu. Bu küçük bir başlangıç, her zaman daha iyisi vardır ve olacaktır. Projemizin bu anlamda bir örnek oluşturması umuduyla kapanışı yapacağız. Umarım bu alanda yapılan çalışmalar artarak devam eder.

Öğr. Gör. Meltem Balaban - Teknoloji Fakültesi Öğr. Elemanı

Projemiz boyunca, öğrencilerimizin Nanoteknoloji alanında farkındalık, yetkinlik ve beceri kazanmasını amaçladık. Bu süreçte,  Pamukkale Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağ ve üniversite yönetimimiz başta olmak üzere, UNINANO projesinde yer alan Konya Selçuk Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fondazione Bruno Kesler (Trento-İtalya, Crystal Clear Soft (CCS-Atina Yunanistan), Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (Cluj Napoca-Romanya) ve Cosvitec (Napoli-İtalya) kuruluşlarına ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum.

Boca Gratiela Dana - Romanya Cluj-Napoca Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi

Pamukkale Üniversitesi yönetimi başta olmak üzere PAÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne, Türkiye Ulusal Ajansı’na, proje yürütücüsü akademisyenlere, Romanya Cluj - Napoca Teknik Üniversitesi’ni  proje ortağı olarak kabul ettikleri ve göstermiş oldukları işbirliği için  teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işbirliklerinin devam etmesini diliyorum. Bu projenin öğrencileri nanoteknoloji alanında motive ederek, mezuniyet sonrası kariyer planlarını şekillendirmelerinde yol gösterici olacağına inanıyorum.

Bektaş Zorlu - PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Nanoteknoloji derslerini almadan önce, bu alana dair hiçbir fikrim yoktu.  Dersler başladıktan sonra hocalarım sayesinde bilgilerim arttı. Ben ve arkadaşlarım nanoteknoloji alanında projeler yazdık. Ben tekstil alanında, kumaş üzerinde elektronik devreler vasıtasıyla, konum, jammer, iletişim özelliği olan bir kıyafet üzerinde çalıştım.  Nisan ayında İtalya’ya gittik. Uluslararası Nanoteknoloji Enstitüsü’nde 10 gün eğitim aldık. Bu eğitimin üzerinde çalıştığım projeye büyük katkısı oldu. Mezuniyetim sonrası bu alanda lisansüstü eğitim yapmak istiyorum.

 

 

İlgili Haberler