PAÜ, Kültürel Mirasın Korunmasına Farklı Bir Yaklaşım Getiren Projenin Ortağı

23.09.2021

Proje ortakları arasında Pamukkale Üniversitesi’nin de bulunduğu, Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması (SILVHER) Projesi’nin Çoğaltıcı Etkinliği, PAÜ’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yüz yüze gerçekleştirilen açılış ve ilk oturumun ardından etkinlik çevrimiçi platformda devam etti.

Proje ortaklıklarını, PAÜ’nün yanısıra İtalya’dan Bari Aldo Moro Üniversitesi, Yunanistan’dan Hellenic Open Üniversitesi, Portekiz’den Trás-os-Montes and Alto Douro Üniversitesi ile İtalya’dan Avrupa Hibeler Uluslararası Akademisi (EGINA Srl)’nin oluşturduğu Somut Olmayan Kültürel Değerlerin ve Mirasın Korunması Projesi’nin final etkinliği, Turizm Fakültesi Hierapolis Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılışa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, öğretim üyeleri, projenin ortağı olan kurumlardan temsilciler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Kutluhan: “Geleceğimizi şekillendiren her türlü çalışmayı kendimize şiar edindik”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın açış konuşması ile devam etti. Konuşmasında, Anadolu’nun kültürel bakımdan zengin bir coğrafyada bulunduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, kültürel mirasımızın sel, rüzgâr gibi doğal afetlerin yanında insan eliyle de zarara uğratıldığına dikkat çekti. Günümüzde teknolojik gelişimlerle birlikte kültürel mirasın da dijital platformlara taşındığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Kutluhan, sözlerine şöyle devam etti: “Kültürel mirasın dijitalleşmesi ile müzeler, galeriler, kütüphaneler, arşivler ve tarihi alanlarda kültürel mirasın korunması, konservasyonu, restorasyonu, araştırılması, anlatılması ve tanıtılması konusunda önemli çalışmalar yapılmaktadır. 3D teknolojisinden tutun, sanal zekâ ile sanal ve arttırılmış gerçeklik olgusu sadece kültürel değerleri korumakla kalmayıp, dijital göçebe adını verdiğimiz genç neslin de hayal gücünü yakalayarak onların bu sayede kıtanın derin ve yaygın kültürel değerlerinin farkına varmalarını sağladığını da görmekteyiz. Sanal Müze gibi kavramlar özellikle salgın döneminde büyük önem kazanmış, fiziki olarak ziyaret edemediğimiz yerleri sanal olarak takip etmek bu teknolojiler sayesinde mümkün olabilmiştir. Avrupa Komisyonu, koordinasyon ve fonlama araçları sayesinde kültürel değerlere sanal olarak ulaşma ve onların dijital olarak koruma altına alınması konusunda önemli adımlar atmış, sadece 2014-2020 döneminde UFUK 2020 fonları aracılığı ile ilgili paydaşlara 70 Milyon Avro’ya yakın destekte bulunmuştur.  2027 yılına kadar bu oranın daha da artacağı Avrupa Birliği tarafından yoğun şekilde ortaya konmaktadır. Üniversitelerimizin bu tür projelerden geniş pay alabilmesi için gerekli altyapı ve insan kaynağının bir araya getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu sayede ülkemizin bütçesine önemli katkıda bulunduğu AB fonlarından hak ettiği oranda yararlanması da mümkün olacaktır. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Projesi ile birlikte Denizli özelinde ve Türkiye genelinde çok uluslu çalışmaların özellikle gençlerin önderliğinde ne düzeyde başarıya ulaştığını görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum. Bizler de Pamukkale Üniversitesi olarak bu ve benzeri ufkumuzu açan, geleceğimizi şekillendiren her türlü çalışmayı kendimize şiar edindik ve bugünkü etkinlik gibi hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Değirmenci: “Kültürel mirasın korunması, hepimizin asli görevi”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın konuşmasının ardından programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak katılan Ali Değirmenci’nin konuşması ile etkinlik devam etti. Sözlerinin başında kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının herkesin asli görevi olduğunu dile getiren Ali Değirmenci, böyle önemli bir konuda proje ortağı oldukları için projede yer alan akademisyen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti. Gelenek-göreneklerin, yemeklerin, kıyafetlerin hepsinin yaşatılması gereken soyut kültürel miraslar arasında olduğunu belirten Değirmenci, Denizli ve bölgesinin, içerisinde 19 adet antik kenti barındıran, tarihi ve kültürel bakımdan zengin bir coğrafya olduğunu dile getirdi. Ali Değirmenci, böyle bir projeye ev sahipliği yaptığından dolayı Pamukkale Üniversitesi’ne teşekkürlerini iletti.

Protokol konuşmalarının ardından program, PAÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve PAÜ adına proje koordinatörlüğü görevini yürüten Doç. Dr. Naci Polat’ın proje tanıtım sunumu ile devam etti. Proje konusunda teknik verileri katılımcılarla paylaşan Doç. Dr. Naci Polat, bu proje ile soyut kültürel mirasın korunmasında dijital dönüşümden faydalanmayı amaçladıklarını belirtti. Bu proje ile kültürel mirasın kullanılması ile ilgili olarak yeni iş modelleri de olmak üzere pek çok faydasının bulunacağına dikkat çeken Doç. Dr. Polat, gençlerin yerel kültürel mirasa katılımı gibi kültürel ve de ekonomik kazanımlarına değindi. Doç. Dr. Naci Polat, sanal müzeler gibi kültürel mirasın dijital platformlara aktarılması sayesinde, bu kültürel öğelere erişimin daha kolay olacağını hatırlattı.

Doç. Dr. Naci Polat’ın ardından proje ortağı ülkelerden temsilciler, üniversiteleri ve projede üstlendikleri rolleri içeren birer sunum gerçekleştirdi. Projede yer alan yerli ve yabancı öğrencilerin sunumlarının ardından etkinliğin öğleden sonraki kısmında dijital platform üzerinden sunumlar gerçekleştirildi. Çevrimiçi sunumlarda, Arkeolojide Sanal Zekâ; Avrupa Sualtı Kültürel Mirası için Farkındalığı Artırma ve Erişim Sağlama için Gelişmiş VR, Sürükleyici Ciddi Oyunlar ve Artırılmış Gerçeklik; Sanat ve Projelerinde VR, XR ve AI Teknolojileri gibi konular ele alındı. 

Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu tarafından Türkiye’den Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine kabul edilen kültürel değerler arasında Meddahlık Geleneği, Mevlevi Sema Törenleri, Âşıklık Geleneği, Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Türk Kahvesi ve Geleneği, Ebru Sanatı ve Minyatür Sanatı gibi kültürel değerler yer almaktadır.

İlgili Haberler