Türkiye’deki İlk Sanal Tele-Tıp Stajı Başarıyla Tamamlandı

19.01.2022

Türkiye’de ve dünyada bir ilk uygulama olarak başlatılan, ilk grupla eğitimin tamamlandığı “Sanal Tele-Tıp Stajı” Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur tarafından 3.12.2021 – 9.1.2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Hekimim sosyal medya aracılığıyla ülkedeki bütün tıp fakültesi öğrencilerine duyurduğu sanal staja internet üzerinden katılan öğrencilere, genel anlamda ve hasta-hekim özelinde iletişim becerileri, tele-tıp yöntemini kullanma alanları ve tekniği, hekim olurken kendilerini geliştirmelerinin yollarını içeren eğitimler verildi. Ayrıca tele-tıp yöntemini hastanemizde uzaktan görüşme ve gerektiğinde hastaneye çağırarak sürdüren Dr. Altınışık Ergur’un onay aldığı hastalarıyla görüşmelerine öğrencileri de gözlemci olarak katıldı. Böylece öğrenciler hem hocalarının hasta yaklaşımını izleyerek hasta değerlendirmenin “iyi klinik uygulamaları” dâhilindeki inceliklerini öğrenme hem de çok nadir görülen hastalıklar dâhil hastalıkları tanıma olanağı yakaladılar. Öğrencilerin staj sonu raporları, başta amaçlanan bütün alanlarda etkili bir eğitim yapılabildiği görülmektedir. Bu raporlarda öğrenciler, hasta-hekim görüşmelerini izleyerek gelecekte nasıl iyi hekimler olabileceklerini öğrendiklerini, deneyimli bir hekimden işin inceliklerini öğrenmekten mutlu oldukları, ayrıca hastaları sosyal ve psikolojik yönleriyle değerlendirmenin yararlarını fark ettiklerini belirtmektedir.

Kontroller ve tetkik sonuçlarının incelenmesi için büyük kolaylık sağlamaktadır.

On üç farklı fakülteden öğrenciler, gelecekteki meslektaşlarıyla tanışıp dayanışma içinde çalışmayı deneyimlediklerini, birbirlerinden ve hocalarından çok şey öğrendiklerini özellikle vurgulamaktadırlar. Prof. Dr. Göksel Altınışık Ergur “Tele-tıp uygulaması yakın gelecekte bütün tıp alanlarında yaygınlaşacaktır. Hasta ve yakınlarının hastaneye gelme sıklığını azalttığı gibi ayrıntılı tıbbi değerlendirmeyi yeterli süre ve güvenli koşullarda yapmayı sağlamaktadır. Kontroller ve tetkik sonuçlarının incelenmesi için büyük kolaylık sağlamaktadır. Kamu hastaneleri içinde uygulamayı sürdüren çok az sayıdaki hekimden biri olmam nedeniyle gelecekteki meslektaşlarımı bu konuda eğitme sorumluluğu hissettim. Böylece ücretsiz ve gönüllülük esasına dayanan bu stajı başlattım. Sonuçlar, hekimlik ve klinik tıp eğitimi alanları için oldukça yüz güldürücü ve umut verici oldu. İlk staja heyecanla katılan, ülkenin dört bir yanında öğrencilerime, programı iyileştirmemdeki katkıları ve sonuçların ne denli etkileyici olduğunu görerek bu stajı sürdürmenin önemi konusunda ikna olmamı sağladıkları için teşekkür ederim. Ayrıca hastalarıma da tıp eğitimine destek olmak için hekimleriyle görüşmelerini tıp öğrencilerinin gözlemlemesine içtenlikle onay verdikleri için minnettarım. Öğrencilerimin geribildirimleri devam etmek için gereksinim duyacağım gücü fazlasıyla vermektedir” diyerek ilk sanal tele-tıp stajı hakkındaki görüşlerini aktardı.  

Prof. Dr. Göksel Altınışık “uzaklıkları yok ederek tıp eğitiminin standartlaşması ve kalitesinin artmasına, olanaksızlıklar içinde sürdürülen ya da salgın koşullarında kesintiye uğrayan eğitimin iyileştirilmesi için önemli bir yöntem olacak  sınır tanımayan tıp eğitimi” konusunda hem yetkililerine hem tıp eğitimcilerine çağrıda yapıyorum.

Geleceği daha da güzelleştirmek için hep beraber ve hepimizin yeteneğine göre yapacağı daha çok iş var. Ben kendi adıma, bu sorumluluk duygusuyla deneyim ve birikimimi meslektaşlarım, öğrencilerim ve hastalarımla paylaşmaya her zaman hazırım” diyerek ilk sanal tele-tıp stajının gelecekteki yansımalarına dikkat çekti.     

Başhekim Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise tele-tıp uygulamalarında gerekli kanuni ve prosedürel değişiklerin yapılması ile daha uygulanabilir hale getirilmesi konusunda hocamıza desteklerinin süreceğini ve bu konudaki çalışmaların devam edeceğini belirtti.

 

İlgili Haberler