Türk Pediatri Kongresinde PAÜ Hastanesine Birincilik Ödülü Verildi

26.10.2021

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Neonatoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof Dr Hacer Ergin’in yürütücülüğünü yaptığı araştırma görevlisi Dr Aykut Demir’in “Ciddi hiperbilirübinemili yenidoğanlarda mikro RNA (miRNA) ekspresyon profilleri” başlıklı tez çalışması, 17-21 Ekim 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 56. Türk Pediatri Kongresi’nde sözlü sunum dalında birincilik ödülünü kazandı.

Ödül Hakkında açıklamalarda bulunan Yenidoğan Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hacer Ergin şunları söyledi ; Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç Dr Gökhan Ozan Çetin tarafından laboratuvar aşaması tamamlanan çalışmaya Neonatoloji Bilim Dalı öğretim Üyesi Prof. Dr.  Özmert Özdemir bilimsel katkı, Türkiye’nin 8 farklı şehrinden 12 merkez ise vaka desteği sağladı. Hayatın ilk günlerinde yenidoğanların %60-80’inde görülen sarılık, bebeklerin çoğunda fizyolojik sınırlarda seyrederken, bazı bebeklerde aşırı yükselen bilirübin, kernikterus olarak adlandırılan ağır beyin hasarına, hatta ölüme yol açmaktadır. Yenidoğanlarda kernikterusa yol açan risk faktörlerinin bir kısmı bilinirken, pek çoğunda neden bulunamamaktadır. Bu klinik çalışmada dünyada ilk defa ciddi hiperbilirübinemili bebeklerde miRNA’ların rolü araştırıldı. miRNA’lar kodlanmayan ve protein üretiminde yer almayan 18-24 nukleotitten oluşan kısa RNA molekülleridir. Hedef genin messenger RNA (mRNA)’sına karşılık gelen gen dizilimine sahip olan miRNA’lar, bağlandıkları hedef genin veya messenger RNA’nın (mRNA)  fonksiyonunu baskılayabilirler. Bu çalışmada ciddi hiperbilirübinemili bebeklerde bazı miRNA’lardaki ekspresyon artışı veya azalmasının bilirübine bağlı beyin hasarı ile ilişkili olduğu saptandı. 

Bu ön çalışmanın gelecekte bilirübine bağlı beyin hasarını önleyecek çalışmalara ışık tutacağına inanıldığını da belirten Prof. Dr. Ergin çalışmada katkısı olan tüm ekibe teşekkür etti.                  

 

 

 

                         

 

İlgili Haberler