Tıbbi Genetik Anabilim Dalından Başarılı Bir Makale

PAÜ Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı tarafından Sars Cov-2 sekanslaması üzerine Denizli’deki hastaları kapsayan ilk bilimsel araştırma makalesi JIDC Dergisinde bilimsel yayın olarak kabul görerek başarıya imza attı.

Bu konu hakkında Dr. Öğretim Üyesi Onur Tokgün açıklamalarda bulundu; SARS-CoV-2 virüsünün bulaşma modellerini ve moleküler evrimini anlamak, hastalıkların önlenmesi için etkili ilaçlar ve aşılar üretmek için çok önemlidir. Bu nedenle, koronavirüslerin genomik dizilerinin analizleri, ilaç / aşı tasarımı için temel araçları oluşturmaktadır. Dünya genelinde virüs genom dizilerinin paylaşıldığı (GISAID) veri tabanında

(https://www.gisaid.org/epiflu-applications/hcov-19-reference-sequence) 1,448,566 SARS-CoV-2 tam genom dizisi bulunmaktadır. GISAID veri tabanından dünyanın her bölgesinden fazlasıyla SARS-CoV-2 genomu bulunmasına rağmen DENİZLİ ilimizden örnek bulunmamakta idi. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından Hızlı Destek projesi olarak desteklenmiş bu projemizde Denizli ilinden 15 adet Türk hasta örneğinden izole edilmiş SARS-CoV-2 genomu tam genom dizilerini ortaya çıkarmak için yeni nesil sekanslama (NGS) analizi gerçekleştirildi. Başarı ile tamamladığımız çalışmamız The Journal of Infection in Developing Countries (JIDC) dergisinde bilimsel yayın olarak kabul gördü. Çalışmamızda genetik benzerliklerini belirlemek için, Türkiye'deki SARS-CoV-2 genomlarının tamamı ve GISAID'den seçilen dünya çapındaki izolatlar dikkate alınarak filogenetik analizler yapılmıştır. Ayrıca, SARS-CoV-2 genomlarındaki mutasyonları göstermek için varyasyon analizleri de gerçekleştirilmiştir. Tüm deneysel ve biyoinformatik analizlerin tarafımızdan Tıbbi Genetik Anabilim Dalımızda gerçekleştirilen bu çalışmamızda veri tabanlarında % 0,01-0,03 sıklıklarında gözlenen nadir mutasyonlar saptanmıştır.

Dr. Tokgün  gerçekleştirdikleri çalışmanın gerek ilaç ve aşı tasarımı gerekse hastalığın seyrinin bölgesel farklılıklarının yorumlanmasında katkı sağlayacağını düşünmekte olduklarını da söyledi.

İlgili Haberler