Saç Dökülmesi Tedavi Edilebilir Bir Hastalıktır

02.11.2021

Saç dökülmesi genellikle endişe verici bir şikayettir. Saçlarda avuç avuç dökülme, sabahları yastıkta çok sayıda dökülmüş saç varlığı, at kuyruğunda hacim kaybı, kellik, saçlarda para şeklinde açılmalar gibi yakınmalarla ortaya çıkabilir. PAÜ Hastaneleri Dermatoloji AD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nida Gelincik Kaçar saç dökülmesi ve tedavileri hakkında açıklamalarda bulundu ;

Saç dökülmelerinin büyük bölümü kıl kökünün kalıcı harabiyete uğramadığı saç hastalıkları nedeni iledir. Bu grup “Skatrisyel olmayan saç dökülmeleri” olarak adlandırılır. Erkek tipi saç dökülmesi (androjenik alopesi), telogen effluvium, saç kıran (alopesi areata) bu gruptaki en sık hastalıklardır. Erkek tipi saç dökülmesi erkeklerde çok sık olsa da kadınlarda da ortaya çıkabilir.

Erkeklerde klinik olarak tepe bölgesinde kellik şeklinde olur ve tanı kolaydır. Kadınlarda tam kellikle sonuçlanmaz ve sıklıkla ön saçlı deri çizgisi korunur. Kıl kökü giderek regrese olur küçülür ve buna paralel giderek daha ince saç üretir ve son dönemde artık hiç saç üretememeye başlar. Medikal tedaviler hastalık son döneme ilerlemeden ivedilikle başlanmalıdır.

Telojen efluviumda ise mekanizma farklıdır. Saç yaşam döngüsünün üç fazı vardır: aktif saç üretiminin ve büyümesinin olduğu anagen faz, saç dejenerasyonun başladığı katagen faz (saçların %10'undan azı) ve saçların döküldüğü telojen faz. Sağlıklı kişilerde saçların yaklaşık %90'ı  anagen, < %10’u katagen ve %5 ila %10'u telojen fazda olur. Telojen efluviumda saçların daha büyük bölümü telojen yani dökülme fazına geçer. Gebelik, stres, bazı vitamin eksikleri, farklı sistemik hastalıklar nedenler arasında sayılabilir. Saç hacminde azalma ve saçların özellikle ön taraf her iki yanda iyice azalması tipik özellikleridir.

Saç kıran akut, para gibi açılmaların olduğu yamalı bir saç dökülmesidir. Etiyoloji bilinmemektedir, ancak muhtemelen otoimmün olduğu düşünülmektedir. Hastalar tek bir atak geçirebilir veya remisyon ve nüks olabilir. Tüm saçlı deri (alopesi totalis) ve hatta tüm vücut kılları (alopesi universalis) da dökülebilir.

 Kalıcı saç kaybına yol “skatrisyel alopesiler”de genellikle saçlı deride kızarıklık, atrofi, incelme, kıl diplerinde kepeklenme gibi bulgular eşlik eder.

Tanı için dökülme paterni, klinik bulgular, trikoskopik inceleme ve bazen biyopsi gereklidir. Tanı konulduktan sonra tedaviye hızlıca başlamakta fayda vardır. Çeşitli topikal ajanlar, vitamin ve/veya demir desteği, PRP (trombositten zengin plazma), mezoterapi, lazer gibi tedavi seçenekleri vardır. Altta yatan sistemik hastalık varsa bu hastalık tedavi edilmelidir. Skatrisyel alopesilerde hastalığa göre uygun sistemik tedavi de verilir.

Prof. Dr. Kaçar saç dökülmesi şikayeti olan bir hastanın Dermatoloji Uzmanı bir doktor tarafından ayırıcı tanıya girebilecek hastalıklar açısından muayene edilmesi ve tedavisinin bu doğrultuda planlanarak erkenden başlanması konusunda da uyarılarda bulundu.

 

 

İlgili Haberler