PAÜ Hastanesinde İşe Uyum Eğitimi Verildi

10.08.2023

PAÜ Hastanesinde ortalama 200 sağlık çalışanına temizlik, hemşire, sağlık teknisyeni, sekreter ve eczacı meslek gruplarına işe uyum eğitimi verildi.

Yeni işe başlayan sağlık çalışanlarına çalışan sağlığı, hasta hakları, hemovijilans, insan kaynakları, kalite yönetimi, bilgi işlem, afet planlama, enfeksiyon el hijyeni, nütrisyon, radyasyon güvenliği ve tehlikeli madde güvenliği konularında eğitim verildi.

Eğitim sonrasında sağlık çalışanlarımız hasta hakları ve sorumlulukları hakkında bilinçlendirilerek, hastalarımıza daha iyi hizmet vermeleri de hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Hemovijilans  Birimi tarafından hemşirelik grubuna “güvenli transfüzyon süreci”, destek personel grubuna ”kan ve kan bileşenlerinin güvenli taşınması  “ konusunda  oryantasyon eğitimleri yanı sıra tüm sağlık çalışanlarına yönelik transfüzyon güvenliği konusunda periyodik olarak her yıl eğitim programları yapılmaktadır. Aynı zamanda istenmeyen olaylar ve yeni uygulamalar doğrultusunda yıl içinde videolu eğitim sunuları ile eğitimler güncellenmektedir. Canlı doku nakli yapıldığı için hastada gelişebilecek reaksiyonların tanımlanması, reaksiyonlara erken müdahale açısından önemlidir. İstenmeyen olayların önlenmesi için tüm sürecin prosedürlere uygun olarak yürütülmesi gerekmekte olup kan ve kan transfüzyonundan sorumlu tüm sağlık çalışanlarına yapılan bu eğitimlerle sorumluluk bilincinin kazandırılması hedeflenmektedir.

İşe uyum eğitimini başarıyla tamamlayan sağlık çalışanları görev yerlerine geçerek hastanemizde hizmet vermeye başlamışlardır.

İlgili Haberler