PAÜ Hastanesi Kardiyoloji AD Akredite Oldu

04.10.2022

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu tarafından 26.09.2022 tarihinde akredite edildi. Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) üyeleri, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)’nin doğal üyesi statüsündedir.

Kardiyoloji kliniğimizin akreditasyonu, eğitim, öğretim, klinik araştırmalar ve üst düzey hizmet sunumu açısından Ulusal ve Uluslararası standartlara uygun, şeffaf ve denetime açık olduğumuzun tescili anlamına gelmektedir. 

Kardiyoloji AD. Başkanı Prof. Dr. Dursun Dursunoğlu süreç hakkında şu açıklamalarda bulundu; kliniğimiz, yeterli modern tıbbi cihaz ve teknik donanıma sahip olup; alanında uzman öğretim üyesi kadrosuyla, uluslararası standartlara uygun hizmet vermektedir. Güncel tıbbi uygulamalar ve gelişmeler yakından izlenmekte ve uygulanmaktadır. Kardiyoloji kliniğimiz, kalp merkezi olarak 7/24 hizmet veren koroner anjiyografi laboratuvarı ve aritmi laboratuvarı ile geniş bir bölgede kalp sağlığı açısından tercih edilen önemli bir merkez konumundadır.

Kardiyoloji kliniğimiz, servis, koroner yoğun bakım, anjiyografi ve aritmi laboratuvarları, ekokardiyografi (transtorasik, transözofageal, kontrast EKO), efor testi, Holter (EKG ve tansiyon) ve Tilt (Eğimli masa) testi laboratuvarları ve poliklinikler ile hizmet vermektedir. Poliklinik ve öğretim üyelerinin özel muayene randevuları sekreterlikten ya da internet ile hastanemiz web sitesinden alınabilmektedir. Kliniğimizde kalp krizi (akut miyokard infarktüsü) geçiren hastalara 7/24 koroner anjiyografi ve primer balon (PTCA) ve stent işlemleri uygulanmaktadır. Hastanemiz, yaşam kurtarıcı bu işlemler nedeniyle, sadece şehrimizde değil, bölgemizde de tercih edilen önemli bir merkez konumundadır. Koroner anjiyografi ve balon/stent işlemleri dışında, boyun ve bacak damarları (karotis ve alt ekstremite arterleri), böbrek damarları (renal arter) ve diğer damar anjiyografileri, şemsiye yöntemiyle doğuştan (konjenial) kalp delikleri (ASD, VSD, PDA) kapatma işlemleri,  kateter yöntemiyle stent kapak takma (TAVİ) işlemleri, kapak darlıklarını balonla açma (MBV, PBV) işlemleri yapılabilmektedir.Aritmi laboratuvarımızda geçici veya kalıcı kalp pili (pacemaker) takılması (implantasyonu), şoklayıcı (ICD) ya da kalp yetersizliği tedavisi pili (CRT) takılması, elektrofizyolojik çalışma (EFÇ/ EPS) ile aritmilerin tedavisi (ablasyon, vb) işlemleri de başarıyla yapılmaktadır. Sağ ve sol kalp kateterizasyon işlemleri ve pulmoner hipertansiyon hastalarının tedavisi ve takipleri de yapılmaktadır. Kliniğimiz, hastanemizde bulunan Uyku Merkezine, kardiyovasküler olayların değerlendirilmesi açısından çok disiplinli yaklaşım kapsamında destek vermektedir.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban hastalarımıza en iyi kalitede hizmet vermek için tüm bölümlerimizin çalışmalarını desteklediklerini ve desteklemeye de devam edeceklerini söyledi.      

PAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise hastanemizin modern tedavi yöntemlerini uyguladığını ve bir bölümün daha akredite olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlgili Haberler