Paü Hastanesi 2019 Klinik Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Sağlık bakımı ilişkili infeksiyonlar arasında önemli bir yer tutan kateter ilişkili infeksiyonlara dikkat çekmek amacıyla Türk Klinik ve Mikrobiyoloji Derneği ve PAÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. ile ortaklaşa düzenlenen Kateter İlişkili Kan Dolaşım İnfeksiyonları simpozyumu 5. Kat Eğitim Salonunda yapıldı.

Simpozyuma hastane çalışanları yanısıra Denizli ili ve çevre sağlık kuruluşlarından da katılımlar olmuştur. Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Başkanı Prof. Dr. İlknur Kaleli tarafından başkanlığı yürütülen bu simpozyum başarı ile gerçekleşti. Toplantıda Kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonlarının sıklığı, karşılaşılan bakteriyel ve fungal etkenler konusunda Doç. Dr. Tuğba Sarı tarafından ülkemiz verileri ve dünya verileri detaylı olarak paylaşıldı. Dr. Seçil Deniz tarafından, hastanelerimizde mevcut Enfeksiyon Kontrol Komitesi Ekiplerince yakından izlenerek takip altına alınan bu infeksiyonların sağlık çalışanları tarafından erken tanınmasının önemine vurgu yapılarak, bu konuda önemli yol göstericiler olan  ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Amerika İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA) ve  ülkemiz Ulusal Sağlık Hizmeti İlişkili İnfeksiyonlar Surveyans Rehberi kılavuzluğunda bilgilendirme yapıldı. Daha sonra, gelişen bu infeksiyonların uygun tedavilerin planlanarak takiplerinin yapılabilmesi amacıyla Doç. Dr. Murat Kutlu tarafından,  klavuzlar eşliğinde detaylı bir sunum yapıldı. Sayın Kutlu sunumunda tanı ve tedavinin yanı sıra, bu infeksiyonların görülme sıklığının azaltılmasında en önemli faktörlerden biri olan önleme stratejilerine de geniş yer vererek, sağlık çalışanlarının bu konuda farkındalıklarının artırılmasına katkıda bulundu.

Kateter ilişkili kan dolaşım infeksiyonların görülme sıklığını azaltmak, oluşabilecek sağlık sorunları ve buna bağlı sağlık hizmeti maliyetlerini azaltmak için stratejiler uygulanmalıdır. Bu amaçla uygulanan bireysel stratejiler etkili olsa da damariçi kateterleri takan, kateter bakımlarını ve hasta takiplerini yapan sağlık çalışanları yanısıra kaynak ve ekipman tahsis eden idari kadroların da katılımıyla çoklu stratejiler geliştirilmeli, sağlık çalışanları, idari birimler ve hasta/hasta yakınlarının bu konuda bilgi düzeyleri ve farkındalıkları artırılmalıdır.

 

İlgili Haberler