5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü

05.05.2022

Dünya Sağlık Örgütüne göre 5 Mayıs Dünya El Hijyeni olarak kutlanmaktadır. Özellikle pandemi döneminde de hijyenin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.

PAÜ Hastanesi Enfeksiyon AD. Dr. Öğretim Üyesi Suna Seçil Öztürk Deniz konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ;El hijyeni uygulamaları’ sağlık kurumlarında hasta güvenliği üzerinde kritik bir öneme sahiptir. ‘Etkili el hijyeninin’ sağlanmasının hastane enfeksiyonlarının önlemesine çok büyük katkı sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçektir. Hastalar ve sağlık çalışanlarının güvenliği için el hijyeni bir önceliktir. Bununla birlikte, sağlık kurumlarında el hijyenine uyum, küresel olarak yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle DSÖ, beş unsuru içeren etkili bir multimodal el hijyeni iyileştirme stratejisinin uygulanmasını önermektedir: Sistem değişikliği, eğitim ve öğretim, izleme ve geri bildirim, işyerinde ve iletişimde hatırlatmalar ve güvenlik iklimi ve kültür değişikliği. 

 

Temiz eller alışkanlık haline getirilmelidir

 

Dünya Sağlık Örgütünün 5 Mayıs  Dünya El hijyeni günü için bu yılki teması ‘sağlık kuruluşlarında ortak güvenlik iklimi / kültürü’ dür. Ortak güvenlik ve kalite hedeflerine ulaşmak, ancak temiz ellere önem vermek ve hasta ve yakınlarından yöneticilere kadar her seviyedeki insanın birlikte çalışarak, hayat kurtarmak için el hijyeni ve enfeksiyon kontrolünün önemine inanmasıyla başarılacaktır. Diğer bir deyişle, her düzeydeki sağlık çalışanları ve sağlık kurumuna erişim sağlayan kişilerin “ellerin temiz olması’ için birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Bir sağlık kurumunun "kalite ve güvenlik iklimi veya kültürü" el hijyenine ve enfeksiyon önleme ve kontrolüne ne kadar değer verirse, hem hastalar hem de sağlık çalışanları kendilerini o kadar  korunmuş  hissedecekler  ve önemsendiklerinin farkına varacaklardır. Ellerimizi yıkayarak sağlık tesislerinde bir güvenlik iklimi/kültürü oluşturulmasına katkı sağlayabileceğimiz gibi, kurumda oluşturulmuş yüksek kaliteli ve güvenli bir  kültür, insanları da doğru zamanda ve doğru ürünlerle ellerini yıkamaları konusunda cesaretlendirecektir. El hijyeni sağlamak amacıyla kullanılan alkol bazlı el antiseptikleri herkes için doğru ve güvenli ürünlerdir. Ayrıca unutulmamalıdır ki ellerimizi sık sık temizlemek ve eldiven kullanmayı gerektiren özellikli durumlar olmadıkça eldiven kullanmamak daha güvenlidir. Hem hastalar hem de sağlık çalışanları herkes için el hijyenine yatırım yapılmalıdır. Bu bağlamda hasta bakım alanlarında el hijyeni ürünlerinin sağlanmasına çaba gösteren ve çalışanlarını yüreklendiren hastane yöneticilerinden, bu konuda öncülük eden, programlar oluşturan koordinatörler, temiz elleri alışkanlık haline getirmiş sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları olmak üzere el hijyenine destek veren herkese teşekkür ederiz. 

 

GÜVENLİK İÇİN BİRLEŞELİM: ELLERİMİZİ TEMİZLEYELİM, temiz elleri alışkanlık haline

getirelim. HEPBİRLİKTE HERKESİ koruyalım, HAYATLARI KURTARALIM..!!!

 

İlgili Haberler