SBF Dekanı Prof. Dr. Özkan’dan 12 -18 Mayıs Hemşirelik Haftası Mesajı

10.05.2022

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası sebebiyle bir mesaj yayımladı.

“Bireylerin ve toplumların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele eden hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için 12 Mayıs tüm dünyada ‘Hemşireler Günü’ ve 12-18 Mayıs haftası ise ‘Hemşirelik Haftası’ olarak kutlanmaktadır.

Uluslararası Hemşireler Birliği (International Council of Nurses-ICN) 2022 yılı hemşireler günü için yeni temasını ‘Hemşireler: Öncü Bir Ses-Küresel Sağlığı Güvence Altına Almak İçin Hemşireliğe Yatırım Yapın ve Haklara Saygı Gösterin’ olarak belirlemiştir. ICN bu temayla dünya çapında sağlık sistemlerini güçlendirmek, birey ve toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için hemşirelik mesleğini koruma, destekleme ve mesleğe yatırım yapma ihtiyacına odaklanmıştır. Bu ihtiyaçların ortaya çıkmasında COVID-19 pandemisinin büyük etkisi olmuştur. Pandemi sürecinde yaşam tarzında, sosyal ilişkilerde, çalışma yaşamında ve hemşirelik hizmeti sunma şeklinde değişikler meydana gelmiştir. Bu süreç, hemşirelerin görünürlüğünü daha önce hiç olmadığı kadar arttırmış ve hemşirelerin sağlık hizmeti için vazgeçilmez olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan diğer önemli bir konu ise küresel olarak, sağlık bakım sistemlerine yapılan yatırımların yetersizliğidir.

Desteklenen ve güçlendirilmiş bir hemşirelik işgücü, sağlık çıktılarını iyileştirmek için etkili bir çözümdür. Hemşireler kanıta dayalı uygulamaları klinik ortama aktarıp, bilimsel araştırma sonuçlarını görünür ve uygulanabilir duruma getirerek, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak öğrencilerimizin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini destekleyerek, lisans ve lisansüstü eğitim öğretim süreci ile mesleğimizin güçlenmesine olan katkımızı devam ettirmekteyiz.

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm meslektaşlarımızın hemşirelik haftasını kutluyorum.”

İlgili Haberler