PAÜ’de TİGED Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi

26.11.2022

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ev Sahipliğinde Transplantasyon ve İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) Bölge Toplantısı Gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılışına Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Özdel, TİGED Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Murat Özban, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri, öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarından ilkini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel yaptı. Prof. Dr. Yüksel şunları ifade etti: “Meslek hayatımda rol model olarak örnek aldığım hocalarım şu an burada. Pamukkale Üniversitesinin Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı serüveni, 2009 senesinde başlıyor. 2010 senesinde bilim dalının kurulması ve sonrasında yetiştirilen meslektaşlarımız kardeşlerimizle beraber Pamukkale Üniversitesi Çocuk Nefrolojisi ünitesi gelişti. Bugün Üniversitemizde nefroloji adına her şey yapılıyor. Bugünkü konumuz nakil (tranplantasyon) ile ilgili olduğu için Başhekimiz Prof. Dr. Murat Özban hocamıza da teşekkür etmek istiyorum. Kendisi bizim transplant cerrahımız. O olmasaydı biz olmazdık. Ben hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.”

Açılış konuşmalarından ikincisini Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Derneği (TİGED) Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen gerçekleştirdi. Prof. Dr. Türkmen konuşmasında şunları dile getirdi: “Öncelikle Pamukkale Üniversitesi Yönetimine bu toplantıya ev sahipliği yapmayı kabul ettikleri için çok teşekkür ederim. Derneğimiz ve yürüttüğümüz çalışmalarla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum: 2006 senesinde kurulan Derneğimizde, transplantasyonun tüm disiplinlerinde çalışan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Biyoloji ön planda olmak üzere transplantasyonun olmazsa olmaz üç disiplini var. Nefroloji, Hepatoloji gibi medikal branşlar, cerrahi branşlar ve immünolojidir. Bu üç disiplinden biri eksik olursa etkin ve başarılı transplantasyon yapmanız ne yazık ki mümkün olmuyor. İmmünoloji çok yeni ve önü açık bir branş genç öğrenci arkadaşlardan meraklı olan var ise tavsiye edilebilir. Bugünkü konular daha çok transplantasyon immünolojisi ile ilgili olacak. Derneğimizin amacı transplantasyon alanında paydaşlarını bilgilendirmektir ve güncel bilgi seviyesine ulaştırmaktır. Bu bilgi paylaşımını tüm ülkemize yaymaktır. Bu konudaki genç yetenekleri ön plana çıkartarak gelişmelerine katkıda bulunmaktır. 2006 yılından bu yana iki senede bir ulusal-uluslararası-bölgesel kongreler düzenlemekteyiz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantıdaki temel amacımız da transplantasyon aktivitesi yeni başlamış ya da gelişmekte olan üniversitelerin bu aktivitelerini ivmelendirmektir. Şehirlerde transplantasyon bilincini arttırmaktır. Bugünkü toplantımızda da transplantasyon hemen hemen bütün toplumların bilimsel ve medikal olarak gözbebeği gibi, çok atraktif şeyler oluyor, gerçekten hayat kurtarıcı işler yapıyorsunuz ve de bunları çok ekonomik bir şekilde yapıyorsunuz. Bunların yanında organ naklindeki medikal sorunları ve bu sorunların çözümlerinde yenilikleri konuşacağız. Başarılı ve etkili bir toplantı olmasını diliyorum.”

Açılış konuşmalarının sonuncusunu ise PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan gerçekleştirdi. 

Rektör Kutluhan: “Tıp Fakültemiz, diğer üniversitelerin tıp fakültelerinden ayrıdır ve lokomotif özelliği taşımaktadır.”

Rektör Prof. Dr. Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Toplantıyı düzenleyen Rektör Yardımcım Prof. Dr. Selçuk Yüksel’e ve Başhekimim Prof. Dr. Murat Özban’a çok teşekkür ediyorum. Üniversitemizin amacı şehirle bütünleşmektir. Şehirle bütünleşmede Üniversite-sanayi iş birliği ön planda gözükse de tıp fakültelerinin rolü tabii ki küçümsenemez. Ben de tıp fakültemizden çok memnun olduğumu dile getirmek isterim. Üniversitemizin şehirle bütünleşmesinde en büyük role sahiptir. Bunun için bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tıp Fakültemiz yine diğer üniversitelerin tıp fakültelerinden ayrıdır ve lokomotif özelliği taşımaktadır. Çünkü Üniversitenin ÖSYM’de en başarılı öğrencileri önce tıp fakültesi yerleşiyor. Diğer fakülteler onun arkasından geliyor. Bu yönü ile de Tıp Fakültemiz gerçekten övmeye değerdir. Üniversitemizin tıp fakültesinin şöyle bir özelliği var: öğrenci tercihlerinde PAÜ Tıp Fakültesi 40’ıncı 50’inci sırada yer alırken, TUS’da 12’inci,15’inci, 17’inci gibi sıralamalarda yerini almaktadır. Bu da, Tıp Fakültemizin eğitiminin çok farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Ülkemizde sadece 1’den 6’ya kadar PDÖ eğitimi yapan fakülte bizim tıp fakültemizdir. Tabi, lokomotif olmanın getirdiği başka bir özellik var. Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Yılını mana ederek artık toplantılarımızı bölgesellikten çıkartalım, ulusal boyuta getirelim. Uluslararası boyuta getirelim çünkü Fakültemiz bunu hak ediyor. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir toplantı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

Açılış konuşmalarının ardından toplantı Türkiye’de Organ Naklinde Güncel Durum başlığındaki ilk oturum; Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi İlknur Kaleli’nin ve Prof. Dr. Oğuz Söylemezoğlu’nun başkanlığında TİGED Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen’in ‘Ülkemizde Organ Nakli Bekleyen Hastaların Yönetimi’ konulu sunumu, Prof. Dr. Tülay Ayna’nın ‘Pretransplant İmmünolojik Testler’ adlı sunumu, Prof. Dr. Hüseyin Töz’ün ‘Posttransplant İmmünolojik Takip’ konulu sunumu ile devam etti. 

Toplantının devamında; Beyin Ölümü Kavramı – Yoğun Bakımda Donör Takibi başlığındaki ikinci oturum, Organ Naklinde Yenilikler başlığındaki üçüncü oturum ve Denizli ve Çevre İllerde Transplantasyon Aktivitesi başlığındaki dördüncü oturum gerçekleştirildi.

İlgili Haberler