PAÜ'de Etkinliklerle Hemşirelik Haftası Kutlandı

09.05.2019

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Hemşirelik Haftası Etkinlikleri Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinliğe; Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, PAÜ Hastaneleri Başhekimi İbrahim Türkçüer, dekanlar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Davetli konuşmacı olarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Öğce, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Acar ve Müzik Terapisti Dr. Funda Sevilay Ünal katıldı.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda hemşirelik bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan karma sergi açılışı ile başlayan Hemşirelik Haftası etkinlikler konuk konuşmacıların gerçekleştirdiği sunumlarla devam etti.

Programın açılışında konuşma yapan PAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, hemşirelerin sağlığın korunmasında, geliştirilmesinde, hastalığın tedavi edilmesinde ve rehabilitasyon gibi süreçlerde hizmet almaya ihtiyaç duyulan meslek profesyonelleri olduğunu vurguladı. Çeşitlenen hayat koşulları ile beraber hemşirelik meleğinin tanımının da değiştiğini belirten Dekan Prof. Dr. Özkan: “Gerçekleştirilen bu program, hemşirelik mesleğinin sorunları yerine bilimsel çıktılarını paylaşacağımız bir etkinlik olacak katılım sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum.’ dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program müzik dinletisi ile devam etti.

Etkinlikte Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimlerinden ve Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemalettin Acar “Kod Adı Çocuk” konulu bir sunumu yaptı. Prof. Dr. Kemalettin Acar sunumuna; çalışmak zorunda kalan, şiddete, istismara maruz kalan çocuklara dair görsel veriler aktardı. Mevcut yasaların çocuk korumaya yönelik maddelerinin aslında yeterli olduğunu ancak uygulamada çok ciddi eksiklikler olduğunu belirten Prof. Dr. Acar Toplum olarak çocuk koruma hakkında ciddi zafiyetlerimiz var, şunu asla unutmayalım; doğal olmayan ve önlenebilir olmayan her çocuk ölümünün yetişkin müsebbipleri vardırdiyerek bireysel sorumluluklara dikkati çekti.

Müzik Terapisti Dr. Funda Sevilay Ünal ise müzik terapinin kısa geçmişi, günümüze kadar bu konuda yapılan çalışmalar ve günümüz Türkiye’sindeki müzik terapiden örnekler verdiği bir sunum gerçekleştirdi.

Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Öğce de “Cerrahi Duman” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda cerrahi duman nedir, yapısı, etkisi, kimler risk altında, cerrahi dumandan korunmak için neler yapılabilir konularında detaylı bilgi paylaşıldı.

Cerrahi duman nedir bir fikri olan var mı sorusuyla konuşmaya başlayan Prof. Dr. Filiz Öğceşunları kaydetti: “Cerrahide en sık kullanılan cerrahi duman kaynakları, genel olarak elektrokoter, lazer, yüksek ısı kaynaklı elektronik aletler, kemik testeresi, matkap, ultrasonik aletler gibi ısı üreterek işlem gerçekleştiren cihazlardır. Cerrahi duman oluşumuna neden olan cerrahi işlemler sırasında meydana gelen dumanın yapısında, yüzde doksan beş oranında sudan oluşan gaz buharı ve yüzde beşindede kimyasal virüs ve bakteri gibi zararlı bileşenler mevcuttur. Elektro cerrahinin ürettiği duman aslında tehlikelidir. İçeriğinde yüz elli farklı kimyasal madde tanımlanmıştır. Bu durum ameliyathanede çalışanlar için büyük risk oluşturmaktadır. Yaklaşık beş yüz bin çalışan cerrahi dumanına maruz kalıyor. Sigara içenler bilinçli olarak ve zevk almak için dumana maruz kalırlar oysa bir ameliyathane ortamında birey on beş dakikada üç tane,filtrelenmemiş sigara içmiş kadar etkiye maruz kalmaktadır. Sonuç olarak cerrahi duman, ciddi biçimde sağlık tehdidi oluşturmaktadır.’’ şeklinde konuştu.

Konuşmasının son kısmında Prof. Dr. Filiz Öğce, cerrahi dumandan korunmak için çözüm yollarına dair bilgiler verdi. Bu işlemlerin gerçekleştirildiği ortamların iyice havalandırılması, hava filitrasyonu, duman tahliye cihazları olması, uygun cerrahi maske kullanılması, koruyucu gözlük kullanımının sağlanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Öğce, sözlerini şöyle bitirdi: “Cerrahi duman konusunda yıllardır biz çalışanlar olarak bunun içindeyiz soluyoruz ama artık dur demeli farkındalık oluşturmalıyız. Ekipman eksikliği, aşırı ses oluşturması gibi aletlerin ergonomik olmayışı gibi sebepler duman tahliye cihazlarının kullanılmamasına sebep olmaktadır. Bu konuda eğitimler verilmeli daha ergonomik cihazlar geliştirilmeli. Verilen eğitimler ve bu eğitimlerin sürdürülebilmesi için isedisiplinler arası bir ekip oluşturmak gerekmektedir.”

Sunumların ardından program, PAÜ Tıpta İnsan Bilimleri Topluluğunun hazırladığı halkoyunları gösterisi ve teşekkür belgelerinin katılımcılara takdimi ile sona erdi.

 

İlgili Haberler