PAÜ Hastanesi’ne Poster Birincilik Ödülü

29.11.2021

PAÜ Hastanesi yaptığı poster çalışması ile Birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D’dan Uzm. Dr. Akide Çakmak Şen, Prof. Dr. Hüseyin Turgut ve Doç Dr. Tuğba Sarı ve Tıbbi Genetik A.D.’dan Prof. Dr. Hakan Akça, Dr. Öğretim Üyesi Onur Tokgün, Dr. Ege Rıza Karagür tarafından hazırlanan “İNFLUENZA AŞISI YAPILAN BİREYLERDE AŞI-ANTİKOR DÜZEYİ VE NFKB, JAK/STAT, IL-6 YOLAKLARI İLE İLİŞKİLİ GEN EKSPRESYON PROFİLLERİNİN ARAŞTIRILMASI” başlıklı çalışma 24-28 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenen Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) 2021 kongresinde Doç. Dr. Tuğba Sarı tarafından sunulmuş ve kongre düzenleme kurulu tarafından birincilikle ödüllendirilmiştir. Toplumun bulaşıcı hastalıklardan korunması için eğitici, önleyici, koruyucu ve tedavi edici çalışmalar yapmak amacı ile kurulan BUHASDER Derneği; bulaşıcı hastalığa yakalanmış veya risk oluşturan kişilere ve gruplara tıbbi bakım, sosyal ve psikolojik destek sağlamakta, yardımlarda bulunmakta, özellikle el hijyeni konusunda okullarda bilgilendirme faaliyetleri yapmakta ve kız çocuklarına eğitim bursu vermektedir.

Doç. Dr. Tuğba Sarı; Koruyuculuğun devam ettiği bu çalışma ile ortaya konulmuştur.

Doç. Dr. Tuğba Sarı’nın yaptığı açıklamaya göre; birincilikle ödüllendirilen bu çalışmada grip aşısı sonrası bağışıklık düzeyleri ve genetik ölçütler araştırılmıştır. Sonuçta ölçülebilen bağışıklık düzeyi olmayanlarda bile bağışıklık hücrelerinin düzenlenmesinde rol oynayan gen ekspresyon yanıtı olduğu, yani bağışıklık yanıtı olduğu bulunmuştur. Doç. Dr. Tuğba Sarı; özellikle hekim tarafından ya da araştırma amaçlı önerilmedikçe grip aşıları, COVID-19 aşıları vb aşılar sonrası, antikor yanıtı ölçülmesine gerek olmadığı ve ölçülebilir düzeyde antikor olmamasına rağmen koruyuculuğun devam ettiğinin bu çalışma ile ortaya konulduğunu söyledi. 

Doç. Dr. Sarı bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek çalışmalarının devam edeceğini de belirtti.  

İlgili Haberler