Hematoloji Bilim Dalına En İyi Bildiri Ödülü

01.06.2022

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bilim Dalı’nda gerçekleştirilen, ‘Multipl Miyelom’da Daratumumab Tedavisi Tek Merkez Deneyimi’ isimli çalışma 2. Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi’nde, En İyi 7 Bildiri Ödülü’nü aldı.

Hematoloji BD. Başkanı Prof. Dr. Nil Güler ödül hakkında açıklamalarda bulundu ; Çalışmamızda Multipl Miyelom hastalarında kullanılan, günümüzde ‘akıllı ilaç’ veya ‘hedefe yönelik tedavi’ olarak isimlendirilen ilaçlardan olan; CD 38 hücre belirtecini hedefleyerek, Multipl Miyelom’dan sorumlu plazma hücresine bağlanan, ‘Daratumumab’ etken maddeli ilacın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü’nde kullanımı ile ilgili deneyimlerimizi derledik. Verilerimize göre, Daratumumab ilacının tek başına veya diğer kemoterapi ilaçları ile birlikte kullanımı ile %38 hastada ‘Çok İyi Kısmi Yanıt’, %24 hastada ise ‘Kısmi Yanıt’ elde edildiğini; tedavi süresi arttıkça yanıt oranlarının da arttığını tespit ettik. İleri evre hastaların da erken evre hastalar ile benzer yanıt oranları verdiğini gözlemledik.

"Bu hastalık tedavisi uzun süreçli bir hastalıktır."

Çalışma, Hematoloji Yan Dal Asistanımız Uzm. Dr. Özde Elver, Dr. Öğretim Üyesi Nevin Alayvaz Aslan ve Prof. Dr. Nil Güler tarafından gerçekleştirildi. Multipl Miyelom hematolojik kanserlerin yaklaşık %17’sini oluşturan ve tedavisi uzun süreçli bir hastalıktır. Çalışmamızın ödüle layık görülmesi sebebiyle Hematoloji Bilim Dalı olarak mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Multipl Myelom Hastalarına bakım ve tedavilerini sağlamalarında kendilerine destek veren tüm Tıp Fakültesi birimlerine teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Güler emeği geçen herkese de minnettarlığını bildirdi.

PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selçuk Yüksel ise öğretim üyelerimizin kongrelerden genellikle ödüllerle dönmelerinden dolayı hastane ve kendi adına mutluluk duyduğunu belirtti ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlgili Haberler