Türkiye’nin Öğretmenleri PAÜ’de Drama Temelli Düşünme Becerileri Eğitimi Aldı

02.09.2020

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necla Köksal’ın yürütücülüğünü yaptığı, TÜBİTAK 4005 Eğitimde Yenilikçi Uygulamalar kapsamında desteklenen, öğretim programları ile bütünleştirilmiş drama temelli düşünme becerileri eğitimi “Drama ile Düşünüyorum” Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden gelen öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necla Köksal’ın yürütücülüğünü yaptığı, PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ayvaz Tuncel’in uzman olarak görev aldığı, Denizli 80. Yıl Öğretmenevinde bir hafta boyunca süren “Drama ile Düşünüyorum” Projesi’ne Türkiye’nin yedi farklı bölgesinden gelen ortaokul öğretmenleri katılım sağladı.

Türkiye’de eğitimle ilgili en büyük şikâyet edilen konuların başında ezberci eğitim yapısı yer alıyor. Ezberci eğitimin yerini öğrenme ve uygulamaya yönelik çalışmaların daha kalıcı olmasını sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlerin uygulandığı günümüzde Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi uzmanları tarafından da konuya ilişkin bir proje hayata geçirildi. Hedef kitlesini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet ortaokullarında görev yapan branş öğretmenlerinin oluşturduğu proje TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında da desteğe layık görüldü.

Projenin yürütücüsü Doç. Dr. Necla Köksal “Drama ile Düşünüyorum” Projesi ile öğretmenlik mesleğini icra edenlere drama yoluyla düşünme becerileri eğitimi vererek onların bu becerilerini öğretim programları ile bütünleştirebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Doç. Dr. Necla Köksal proje çerçevesinde bir hafta boyunca sürdürülen eğitime dair şu bilgileri paylaştı: “Proje katılımcısı öğretmenlere; eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, problem çözme ve bütünleştirilmiş program konularını drama yöntemi ile eğlenerek öğrenme ve kendi alanlarında uygulama ortamı sağlandı. Katılımcılar bu deneyimleri farklı üniversitelerden gelen akademisyen ve aynı zamanda drama lideri olan eğitmenlerden kazanma fırsatı buldular.”

Program, öğretmenlerle işbirliği yaparak oluşturulan ürünlerin sergilenmesi ve Eğitime dâhil olanlara katılım belgelerinin takdimi ile son erdi.

İlgili Haberler