Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı PAÜ Ev Sahipliğinde Gerçekleştiriliyor

16.11.2022

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Denizli Şubesinin birlikte gerçekleştirdiği “Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı” PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde başladı.

15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek toplam 7 oturumdan oluşan çalıştayda sektöre yön veren paydaşların tecrübe ve bilgi birikimini çalıştayın katılımcıları ile paylaşılması amaçlanıyor.

TMMOB TMO Başkanı Onur: “Malzemeden başlayıp nihai ürünün izlenmesine kadar olan süreçte, ciddi biçimde sürdürülebilir misyonlara vizyonlara ve yetkinliklere doğru yönelmeler olmuştur.”

PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezinde yapılan Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayının açılış konuşmasını TMMOB TMO Denizli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Onur tarafından yapıldı. Gökhan Onur konuşmasında şunları kaydetti: “Düzenlediğimiz bu çalıştayın Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilmesinde destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’a çok teşekkür ediyorum. Kuruluşumuzun 30. yılını kutladığımız TMMOB TMO olarak bu çalıştayı paydaşlarımızla Denizli’de gerçekleştirmekten dolayı gurur duyuyoruz. Sürdürülebilirlik kavramı ve hayatımızdaki hızlı yükselişi, tekstil üretiminin her noktasında bilgi ihtiyacı da adım atmamız noktasında bizleri taşımıştır. Malzemeden başlayıp nihai ürünün izlenmesine kadar olan süreçte, ciddi biçimde sürdürülebilir misyonlara, vizyonlara ve yetkinliklere doğru yönelmeler olmuştur. Sürdürülebilirlik kavramının ruhuna firma ruhunun entegresinde ihtiyaç meydana gelmiştir. Bu kapsamda mesleğimizin başlangıç noktası olan Üniversitemiz ile beraber TMO Denizli özelinde bu çalıştayı yetkinlik ve yönetim anlayışına katkıda bulunacağına inanıp, yola çıkmış bulunmaktayız. Denizli olarak ilk defa gerçekleştirdiğimiz bu önemli etkinliğin her zaman destekçisi olacağımız gibi TMO olarak bu konuda bugün olduğu gibi ihtiyaç duyulan her alanda ve her bölgede paydaşlarımız ile hareket etmeye devam edeceğiz. Çalıştayın verimli geçmesini diler; saygılar sunarım.”

Prof. Dr. Turhan: “Bu yüzyılda üretimin kalkınma için tek başına bir anlam ifade etmediği, bunun sürdürülebilir olması gerektiği diğer bir değişle doğaya, sosyal çevreye zarar vermeden ekonomik gelişmeyi sağlamanın tek doğru yol olduğu anlaşılmıştır.”

PAÜ Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yıldıray Turhan yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “18. yüzyılda sanayileşmenin başladığı dönemden itibaren, üretime ve ekonomik kalkınma ağına, doğamıza ve insanlığa onarılması güç zararlar vermektedir. 20. yüzyıl sonlarında iklim değişikliklerinin nedenini anlamamız geç de olsa fark edildi. Ancak, bu değişiklik ve bunun yol açtığı nedenler onarılması güç zararlar verdi. Öyle görülüyor ki, içinde bulunduğumuz yüzyıl bu konudaki hatalarımızı telafi etmek ve verdiğimiz zararları onarmak için büyük çaba ile geçecektir. Bu yüzyılda üretimin kalkınma için tek başına bir anlam ifade etmediği, bunun sürdürülebilir olması gerektiği diğer bir değişle doğaya sosyal çevreye zarar vermeden ekonomik gelişmeyi sağlamak tek doğru yol olduğu anlaşılmıştır. Bilim insanları olarak bizler bu gerçeğin farkındayız ve bu sorumluluğu üstlenmiş bulunuyoruz. Bu konuda bilgilendirme, zararları telafi etme ve bunun için yol gösterici olma adına önemli roller üstleneceğiz. O sebeple böyle bir çalıştay Üniversitemiz ve bizler için bir başlangıç olacaktır.”

Dekan Prof. Dr. Ağdağ: “Bu çalıştayda tekstil teknolojileri, tekstilin sürdürülebilirliği yanı sıra en azından bir düşünce olarak tekstilin çevre ile uyumlu bir şekilde gelişimi konusu da dikkate alınırsa ilerleyen süreçler için tekstil sektörünün gelişmesinde de daha iyi olacağı kanaatindeyim.”

PAÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ yaptığı konuşmada şunları aktardı: “Sürdürülebilirlik terimi son 20-25 yıldır literatüre giren önemli bir kelimedir. Bu çalıştayın içerisinde tekstildeki üretimle ilgili tekstil teknolojileri ile ilgili belki pazarlama ile ilgili sürdürülebilirlik kavramı çokça bahsedilecektir. Ben Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak tekstil ile çevre mühendisliğinin kesiştiği noktada doğayı koruyarak, doğaya en az zararı vererek üretim noktasındaki sürdürülebilirlikten bir miktar bahsetmek istiyorum. Tekstil sektörü enerjiyi yoğun olarak tüketen, aynı zamanda su kullanımının özellikle boyahanelerde su kullanımının çok fazla olduğu bir sektör. 1996 yılında Denizli’ye araştırma görevlisi olarak geldiğim o yıllarda Denizli’de yer altı suyu çıkartmak için sondaj yapıldığında 30 metreden su çıktığı, suya ulaşıldığı söyleniyordu. Bugüne geldiğimizde, 200 metreden, 250 metreden daha derinlerde ancak su bulunabiliyor. Bu açıdan tekstil sektöründeki gelişmelerle birlikte çevreyi koruyarak, hem toprak kirliliği hem su kirliliği hem de hava kirliliği açısından bu sürdürülebilirliği sağlamış olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çevreyi korumadan yapacağımız sanayileşme sonuçta ilerleyen noktalarda sürdürülebilir olmadığını bize gösteriyor. Tüm dünyada küresel ısınma, iklim değişikliği, karbon salınımı çok önemli bir gündem maddesi. 2030 yılında karbon salınımını bir buçuk kat düşmesi beklenirken, G20 ülkelerinde bu salınım yüzde 5,3 kat artmış. Bu, üzerinde yoğun bir şekilde düşünülmesi ve yoğunlaşılması gerekilen bir konu. Bu nedenle bu çalıştayda tekstil teknolojileri, tekstilin sürdürülebilirliği yanı sıra en azından bir düşünce olarak tekstilin çevre ile uyumlu bir şekilde gelişimi konusu da dikkate alınırsa ilerleyen süreçler için tekstil sektörünün gelişmesinde de daha iyi olacağı kanaatindeyim. Verimli bir sempozyum olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum.”

TMMOB TMO Başkanı Üstün: “Denizli Şubemizin Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlediği Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı ile bu yıl düzenlediğimiz etkinliklerin çıtasını bir basamak daha yükseltmiş oluyoruz.”

TMMOB TMO Başkanı Aykut Üstün yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Bu yıl 30. yılımızı kutladığımız odamız bünyesinde birçok aktivite gerçekleştirdik. Bilimsel, sosyal ve kültürel aktivitelerle sektörümüze hizmet ettik. Bugün de Denizli Şubemizin Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlediği Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayı ile bu yıl düzenlediğimiz etkinliklerin çıtasını bir basamak daha yükseltmiş oluyoruz. Her geçen gün kirlenen dünyamızda, çocuklarımıza yarınlarımıza daha yaşanabilir daha temiz bir dünya bırakmak hepimizin görevi. Bu hepimiz için çok önemli bir ödev. Çalıştayımızın uzun soluklu olup önce ulusal, sonra uluslararası bir sempozyum ve kongreye dönüşmesini temenni ediyorum. Bir araya gelebilmek bir başlangıçtır, bir arada bulunmak bir gelişmedir, beraber çalışabilmek ise başarıdır. Çalıştayın başarılı olmasını diliyorum.”

Rektör Kutluhan: “Biz, Denizli olarak sürdürülebilirlik konusunda çok önemli adımlar attık. Denizli, yeşil şehir ödülü aldı. Sıfır atık açısından Üniversitemiz sertifika aldı.”

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Üniversitemizin 30. yılını kutladığımız bu yıl, TMMOB TMO (Tekstil Mühendisleri Odasının) 30. yılını kutlaması güzel bir tevafuk oldu. Üniversite olarak bizler çok iyi işler yaptık. Bu çalıştayı da 30 yıl temalarından biri olarak görüyorum. Üniversitemiz çok büyük bir heyecanla 30 yıl temasını işlemek için birçok konuyu ele aldı. O konulardan bir tanesi de sürdürülebilirlik oldu. Sürdürülebilirlik herhalde dünyanın şu anda en önemli konusu. Siz harap ederek, yok ederek kendinizi büyütürken, sanıyorsunuz ki kendinize zarar vermeyecek ama sonuçta herkesin bir uçuruma gideceğini dünyamızın fark etmesi de büyük bir olay. Bu olayın anlaşılmasından sonra imzada büyük devletler çok gecikti. Biz, Denizli olarak sürdürülebilirlik konusunda çok önemli adımlar attık. Denizli yeşil şehir ödülü aldı. Sıfır atık açısından Üniversitemiz sertifika aldı. Kalkınmanın hem sosyal hem ekonomik hem de çevreyle olabileceğine Üniversitemiz daha önceden kavuşmuş. Biz de bunun daha ileriye gitmesi için çalışıyoruz. Zaten politikamız şehirle bütünleşme politikası olduğundan şehirdeki olaylardan haberdar oluyoruz.”

Rektör Kutluhan: “Özellikle sanayi ile üniversite bütünleşmesi açısından sanayide neler yapabiliriz toplantılarını daha önce yapmıştık. Bu toplantının konularından biri sürdürülebilirlikti.”

Rektör Kutluhan yaptığı konuşmaya şöyle devam etti: “Özellikle sanayi ile üniversite bütünleşmesi açısından sanayide neler yapabiliriz toplantılarını daha önce yapmıştık. Bu toplantının konularından biri sürdürülebilirlikti. Tekstil, Denizli ihracatında önemli bir tutuyor. Denizli’nin tanıtımında da önemli bir rol oynuyor. Tekstil, tarihi derinliği olan önemli bir sektörel yapı. Laodikeia’da 7500 yıl öncesinde de tekstil ürünlerine rastlıyoruz. Bugün kabul ettiğimiz multidisipliner bir ana bilim dalı olan Tekstil Arkeolojisi çok büyük bir kazanım olacak. Arkeolojik bir tekstil müzesi yanına el sanatları müzesinin bizi çok geliştireceğine inanıyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından iki gün sürecek Tekstilde Sürdürülebilirlik Çalıştayında yedi oturumda davetli konuşmacılar, sektöre yön veren paydaşlar, tecrübe ve bilgi birikimini çalıştayın katılımcıları ile paylaşacak.

 

Detaylı bilgi için:

https://www.tmo.org.tr/haberler/1/odadan-haberler/4419/tekstil-muhendisinin-sesi-sayi-15/

https://www.tmo.org.tr/images/editorimages/TEKST%C4%B0L%20M%C3%9CHEND%C4%B0S%C4%B0N%C4%B0N%20SES%C4%B0%20SAYI%2015.pdf

İlgili Haberler