Teknoloji Fakültesi’nde Mekan ve Hafıza İlişkisi Konuşuldu

13.12.2021

Teknoloji Fakültesi Kültür Günleri Etkinlikleri kapsamında; Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindaş tarafından “Mekan ve Hafıza İlişkisi” konulu konferans düzenlendi.

Teknoloji Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen “Teknoloji Fakültesi Kültür Günleri-1” adlı etkinliğe dekan, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler katıldı.

“Mekan ve Hafıza İlişkisi” konulu konferansta konuşma yapan Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Çetindaş şunları aktardı: “İnsanın var olduğu günden beri psikolojik, fiziksel ve sosyal bir paylaşım alanı olarak mekân hem bireysel hem kolektif anlamda hafızayı da örer. Birey, mekânlarda yaşadığı tecrübeyi, kendisi için anlamlı hatırlama pratiklerine dönüştürürken; geçmiş ve geleceğini de düzenler. Böylece mekân bir yandan hafızayı kurar bir yandan da hafıza tarafından oluşturulmaya devam eder. Mekân ideolojilerin toplumu denetim altında tutmak için oluşturduğu kimlik ve kültür alanlarının da karşılığıdır. Geçici mekânlardan moda mekânlarına; popülist mekânlardan seçkinci mekânlara varana dek tüm yapısal algılar kendisini mekân üzerinden temsil eder. Eril ve dişil mekân ayrımları, teknolojik mekân tasarımları gibi pek çok detay, mekânın kolektivite ile bağının karşılığıdır. Mekânlar yalnızca hareket imkânı veren, zamanı anlamlandırmamızı sağlayan, içerisinde yaşanılan, bireyi kuşatan alanlar değildir. Mekân, ilk bağlanma alanı olan anne karnından başlayarak, hayat sonunun temsili olan kabirlere dek bireyin hem kendini hem de toplumsal varlığını oluşturan bir hafıza alanıdır.”

Gelenekselleştirmeyi amaçladığımız bu tür etkinliklerin, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanında kültürel anlamda da gelişimlerine katkı sağlayacağını vurgulayan Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ konferansın sonunda, günün anısına Doç. Dr. Dilek Çetindaş’a teşekkür belgesi takdim etti.


İlgili Haberler