Teknoloji Fakültesinde 2. PAUTECH Gerçekleştirildi

17.05.2019

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına (PAÜ SKS)bağlı öğrenci topluluklarından PAÜ Fikir Ekimi Topluluğu ve PAÜ Teknoloji Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen 2. PAUTECH etkinliği Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

PAÜ Fikir Ekimi Topluluğu öğrencileri ve PAÜ Teknoloji Fakültesi Biyomedikal, İmalat, Otomotiv, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümleri öğrencileri tarafından hazırlananetkinliğe Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Nilgün Kabay, Fikir Ekimi Topluluğu Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen, Fikir Ekimi PAUTECH Proje Geliştiricisi ve Uygulayıcısı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Meral Tanrıöğen, öğretim üyeleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı. 

PAUTECH açılış konuşmasını İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Fotonik Bölümü Fotonik Bilimi ve Mühendisliği ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Varlıklı yaptı. Prof. Varlıklı“Beyaz Işık Yayan Organik Diyotlar Özelinde Moleküler Fotonik Aygıtlar” başlıklı konuşmasında fotoniğin; ışığı oluşturan fotonların oluşturulması, yönlendirilmesi ve madde ile etkileşimi, algılanması ve taşınmasını inceleyen bilim dalı olduğunu; fotoniklerin pek çok uygulama alanınınbulunduğunu, organik ışık yayan diyotlar için birçok kullanım alanı olduğunu aktardı.

Geleceğin mühendislerine bilgiyi nasıl farklı şekillerde kullanabileceklerinin öğretildiği ve mühendis adaylarına bilişsel esneklik kazandırılmaya çalışıldığı etkinlikte Matrix ve ters beyin fırtınası gibi yöntemler ile nasıl düşünebilecekleri öğretilerek dönem boyunca geliştirdikleri 25 düşüncenin izleyicilerle buluşması sağlandı. Dr. Zeynep Tanrıöğen konuşmasında gelişen teknolojiyle ilgili geleceğe ilişkin şu öngörülerde bulundu:

Yazı Yazmayı Öğretmek Tarihe Mi Karışacak?

ALS MNH hastası olan yazı yazamayan ve konuşamayan ünlü fizikçi Stephen Hawking’in mühendisler tarafından geliştirilen bir algoritma sayesinde düşüncelerini bilgisayar ekranına yansıtabildiğini belirtenPAÜ Fikir Ekimi PAUTECH Proje Geliştiricisi ve Uygulayıcısı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Meral Tanrıöğen, son gelişmeler artık insanların Eyenavigator göz takip sistemi sayesinde sadece göz hareketlerini kullanarak düşüncelerini bilgisayara aktarabileceklerini gösterdiğinin altını çizdi. Dr. Öğretim Üyesi Tantıöğen, ‘‘Bu gelişmeler ileride implant teknolojiler aracılığıyla insanların düşüncelerini anlatmak için yazı yazmayı öğrenmeye ihtiyacı kalmayacağını gösteriyor olabilir. Bu teknolojiler düşünceyi daha hızlı aktarabilir hale geldikçe büyük bir olasılıkla daha çok tercih edilir hale de gelecek ve yaygınlaşacaktır.’’ dedi.

İmplant Teknolojiler Sayesinde Telepati Mümkün Olacak

Konuşmasının devamında Dr. Öğr. Ü. Tanrıöğen, “Silikon Vadisi ya da Watson’da mutlaka bu teknolojiyi daha da ileriye taşımak üzerine çalışmalar yapıyor olmalılar. Çünkü laboratuvarlarda, fabrikalarda, okullarda öğretim sürecinde insanların yazı yazarak değil de bu implant teknolojiler sayesinde birbirleriyle anlık iletişim kuracak olmaları çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır, özellikle kıt bir kaynak olan zamandan tasarruf sağlayacağı açıktır. Bu da talebi arttıracaktır.” dedi.

Teknolojiye Sırt Çevirenlerin İnsanın Alt Bir Türü Olarak Kalma Tehlikesi Bulunmaktadır.

Dr. Öğr. Ü. Zeynep Meral Tanrıöğen, “İnsanların yazı yazmadan birbirlerinin düşüncelerini anlayabildikleri böylesi bir teknolojiyi bulanların bu teknolojiyi öncelikle sistematik düşünce sistemi gelişmiş bilim insanlarında ve laboratuvarlarda yeni ürün geliştirenlere vereceği açıktır. Böylesi bir durum Doğu ve Batı arasındaki farkın açılmasını daha da hızlandıracaktır. Biz eğik yazı ve dik yazının hangisinin daha iyi olduğunu tartışırken şu an dünyanın teknoloji üreten merkezlerinde gelinen son noktayı bilemesek de bu teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmamalıyız. Aksi takdirde Yuval Nuah Harari’nin de dediği gibi insanın bir alt türü olarak kalma ihtimali ortaya çıkacaktır.  Onun için gelişmeleri yakından takip etmeli ve bütün sektörler implant teknolojiler sayesinde mümkün kılınacak telepatinin kendilerine ne gibi kolaylıklar sağlayabileceğinin farkına varmalı hatta zararları üzerine de düşünmelidir.” şeklinde konuşmasını tamamladı.

 

İlgili Haberler