Tarih Topluluğu ve Tarih Bölümü Tarihte Türk-Rus İlişkilerini Gündeme Getirdi

20.05.2022

Tarih Topluluğu ve Tarih Bölümü tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonunda “Karadeniz ve Akdeniz’de Türk-Rus İlişkileri” başlıklı panel düzenlendi.

Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Tarih Topluluğu tarafından hazırlanan panelin yöneticiliğini Doç. Dr. Durmuş Akalın yaptı. Panelde; Arş. Gör. Dr. Coşkun Kumru Rusların Türklerle ilk temasları ve Türk hanlıkları ile olan münasebetleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Dr. Öğr. Üyesi Kamuran Şimşek Osmanlılar ile Ruslar arasındaki ilk diplomatik münasebetlerin ne zaman başladığı hakkında bilgi vererek 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar iki devlet arasında meydana gelen siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkileri anlattı. Doç. Dr. Durmuş Akalın ise 19. yüzyıldan I. Dünya Savaşı’na kadarki süreçte Karadeniz, Akdeniz ve Adalar Denizi’nde Türk-Rus ilişkilerinin tarihi seyri hakkında bilgi verdi.

Gerçekleştirilen panel soru-cevap kısmının ardından son buldu.

İlgili Haberler