SBF Dekanı Prof. Dr. Özkan’dan Hemşireler Günü Mesajı

10.05.2021

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) Dekanı Prof. Dr. Sevgi Özkan, 12 Mayıs Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, sağlık hizmetinin geleceğinin planlanmasında, hemşirelerin aktif rol alacağına dikkat çeken Dekan Özkan, hemşirelerin pandemi ile mücadelede üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

“Uluslararası Hemşireler Günü Florance Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs tüm dünyada Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs haftası ise Hemşirelik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, bireylerin ve toplumların sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için en ön cephede mücadele eden hemşirelerin toplum sağlığına verdiği ve verebileceği önemli katkıları herkese anımsatmak için kutlanmaktadır.

Hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

Covid-19 pandemisi hemşirelik mesleği ve bakımını ön plana çıkarmıştır. Bu dönemde hemşireler hem klinik, hem saha çalışmalarında en önde rol almışlardır. Aynı zamanda pandemi, hemşireliğin en önemli unsurları olan bakım verici rolünün yanı sıra eğitici, danışman, karar verici, yönetici ve koordinatör rollerini öne çıkarmıştır.

Hemşireler, yaşadıkları tüm güçlüklere rağmen Covid-19 tanılı veya hastalık şüphesi bulunan hastalara sağlık hizmetlerini verirken yaratıcılık, klinik karar verme ve problem çözme becerilerini kullanarak bireyin ve toplumun optimum bakım almasını sağlamışlardır. 1980’li yıllardan itibaren hemşirelikte bilişim kavramı mesleğin bir parçası olmuştur. Bilim ve teknolojideki gelişmeler ile birçok mesleğin değişmesine neden olmuş, insanların bakım ihtiyacı ise hemşireliği vazgeçilmez kılmıştır. Hemşire bakım verirken, kanıta dayalı uygulamalar eşliğinde bilim ve teknolojiden faydalanmaktadır. Yapay zekâ, inovatif girişimler hemşirelik bakımının kalitesini artırmaktadır. İçinde bulunduğumuz koşullar, bakım sistemimizde tele sağlık, yapay zekâ gibi uygulamaların daha fazla yer alması gerektiğini göstermiştir. Yapılan çalışmalar hemşireliğin profesyonelliği açısından gurur vericidir. Bu nedenle 2021, dünyanın, en büyük geniş ölçekli meslek grubu hakkında bir fikir edinmesine fırsat sunmaktadır. 

Uluslararası Hemşireler Birliği (International Council of Nurses-ICN) hemşireler arasında mesleki kültürü oluşturmak ve sürdürmek, meslekte paylaşılan değerleri yansıtmak, evrensel olarak yaşanan sorunlara tüm hemşirelerin dikkatini çekmek ve hemşirelere düşen sorumlulukları yansıtmak üzere her yıl bir tema belirlemektedir. 2021 yılının teması, ‘Hemşireler: Geleceğin Sağlık Bakımı İçin Öncü Bir Ses’ olarak belirlenmiştir.

Gelecekteki bu sağlık hizmeti vizyonuna ancak bu büyük değişimin önünü açan yeni politikalar üreterek ulaşabiliriz. Pandemi sağlık sistemleri içerisinde hemşirelerin olduğu yeni bakım modellerini ortaya çıkarmıştır. Bu modeller, COVID-19'un sağlık sistemi ve hemşirelik mesleği üzerindeki etkisini ve bunların gelecekte nasıl etkilenebileceğini yansıtmaktadır. Sağlık profesyonelleri arasında büyük bir çoğunluğa sahip olan hemşireler, sağlık hizmetinin geleceğinin planlanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar.

Hemşireler salgınla mücadelede her daim ön saflarda bulunmakta, bu nedenle de, salgın patojenine maruz kalma ve enfekte olma riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu süreçte, meslektaşlarımızın nitelikli ve hasta güvenliğini riske atmayacak şekilde bakım vermesi, fiziksel ve psikolojik sağlıklarını sürdürmesi ve özlük haklarına yönelik konularda desteklenmesi son derece önemlidir. Ayrıca, akademik ve klinik alanda, kanıta dayalı uygulamaların klinik ortama aktarılması, bilimsel araştırma sonuçlarının görünür, uygulanabilir duruma getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Desteklenen ve güçlendirilmiş bir hemşirelik işgücü, sağlık çıktılarını iyileştirmek için etkili bir çözümdür.

COVID-19 pandemisi ile mücadele küresel bir sorundur, bilinçli korunmak, korumak  ve birlikte savaşmak zorundayız. Hemşireler, tüm bireylerin hak ettiğine inandığı kapsamlı, nitelikli ve güvenilir hemşirelik hizmetine ulaşabilmesi için, bu mücadelede üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerdir.

Bu misyonla Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak pandemi koşullarında hemşirelik eğitim ve uygulamalarına yüz yüze devam ederek mesleğimize olan katkımızı devam ettirdik.

Tüm meslektaşlarımızın 12 Mayıs hemşireler gününü kutluyorum.”


İlgili Haberler