Prof. Dr. Karpuz’un Projesi TÜBİTAK Tarafından Ödüllendirildi

31.10.2021

Yürütücülüğünü, PAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Karpuz’un üstlendiği, önceki yıllarda ISIF’da altın ve bronz madalya kazanmış olan, "3G/4G/Wi-Fi/WiMax Uygulamaları İçin Ayarlanabilir Çok Modlu Çok Bandlı Mikrodalga Filtre ve Frekans Çoğullayıcı Tasarımı" başlıklı 1001 Araştırma Projesi, TÜBİTAK tarafından Proje Performans Ödülüne layık görüldü.

Yürütücülüğünü, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Karpuz’un üstlendiği başta savunma sanayi olmak üzere, uydu-yer ve uzay haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere farklı performans kriterlerine sahip yeni ayarlanabilir filtre ve çoğullayıcı tasarımlar üretmeyi hedefleyen, "3G/4G/Wi-Fi/WiMax Uygulamaları İçin Ayarlanabilir Çok Modlu Çok Bandlı Mikrodalga Filtre ve Frekans Çoğullayıcı Tasarımı" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından Proje Performans Ödülüne layık görüldü.

İki yıl süren projede, yaklaşık 15 adet devre tasarımı gerçekleştirilirken bu süre zarfında proje 2017 yılında İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF)’da altın madalya, 2019 yılında ise bronz madalya patent ödüllerini kazandı. PAÜ Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özek ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kürşad Görür’ün de araştırmacı olarak yer aldığı proje, 1 adet TÜBİTAK 1001 ve 1 adet TÜBİTAK 3001 Projesine alt yapı desteği alırken 5 kez SCI indeksli makalede yer aldı.

Elde edilen tasarımların topolojik açıdan literatürde ilk olması ile öne çıkan proje ile ilgili olarak Prof. Dr. Ceyhun Karpuz şunları söyledi: “Proje kapsamında tasarlanan mikrodalga devrelerin tamamı öncelikle teorik olarak modellenmiş daha sonra Tam-Dalga EM Simülatör yardımıyla simülasyon çalışmaları gerçekleştirilmiş, performansı yüksek olabilecek devreler belirlenerek son adımda deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu tür çalışmaların gerçekleştirilebilmesi, devrelerin üretilmesi ve performanslarının test edilmesi oldukça zor ve yüksek maliyet gerektirmekte, bu çalışmaların yapılması maddi ve manevi destekler olmadan mümkün olmamaktadır ki en büyük destekçi tartışmasız TÜBİTAK’tır. Proje kapsamındaki çalışmalar dünyanın önde gelen dergilerinde ve konferanslarında yayınlanıp ve sunularak ülkemizin bu alanda da söz sahibi olabileceği, ciddi ve önemli çalışmaların gerçekleştirilebileceği gösterilerek yerli ve milli bir yaygın etki sağlanmıştır. TÜBİTAK’ın sunduğu destek sayesinde proje ekibinin yeni çalışmalara imza atması, yeni projelerin yürütülebilmesi sağlanmıştır. Projede istihdam edilen lisansüstü öğrencilerin ilgili alandaki yetkinliklerinin artırılması ve ülkemize kalifiye elemanların kazandırılması önemlidir. Desteklerinden dolayı hem TÜBİTAK'a hem de Üniversitemize sonsuz teşekkürler. Ayarlanabilir çoğullayıcı tasarımları için farklı performans ayarlamalarının tek yapıyla başarılabilmesi ve bu işlemin literatürde ilk olması yine bu projenin önemi arasında yer almaktadır. Kullanılan rezonatör türü sayesinde çok-modlu tek-bandlı ve çok-modlu çok-bandlı yüksek performanslı çiftleyicilerin oldukça kompakt boyutlarda tasarlanmıştır. Çok-bandlı filtrelerde merkez frekans ve band genişliği ayarlanabilirliğinin, filtreleme karakteristiklerinin yeniden yapılandırılabilirliğinin ve anahtarlama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi ve böylece kripto haberleşme imkanının elde edilmesi bu projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Projede araştırmacı olarak görev alan Doç. Dr. Ali Kürşad Görür ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özek hocalarımıza, projenin farklı dönemlerinde ve iş paketlerinde bursiyer olarak yer alan Dr. Öğr. Üyesi Pınar Öztürk Özdemir’e şu an kendisi Milli Savunma Üniversitesi, Hava Harp Okulu Öğr. Üyesidir; Arş. Gör. Gülfem Balasu Fırat Unuk, Arş. Gör. Engin Doğan, Arş. Gör. Alper Türkeli, Barış Uysal hocalarımıza ve arkadaşlarımıza projeye katkılarından dolayı teşekkür ederim.”

 

 

İlgili Haberler