PAÜ’nün Projesi Finale Kaldı

02.12.2023

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Karadeniz ile Dr. Sezgi Akbaş’ın hazırladığı ve alan çalışmasını gerçekleştirdiği, bölüm akademik personelinin katıldığı Genç İstihdamı İçin Tüm Paydaşlar El Ele projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programında finale kaldı.

Genç İstihdamı İçin Tüm Paydaşlar El Ele Projesi’nin en temel amacı, Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) Bölümü mezunu öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmak; gençlerin kısa sürede bölümleri ile ilgili nitelikli işlerde çalışmalarını sağlamak üzerine hazırlandı. Bu çerçevede Covid-19 döneminde uzaktan eğitim ile dezavantajlı konuma düşen ve üniversiteden uzaklaşan öğrencilerin, niteliklerini artırma motivasyonuyla; başta İnsan Kaynakları alanında çalışan bölüm mezunları, öğrenciler, bölümün diğer paydaşları ile yoğun iş birliği içinde, bölüm öğrencilerinin istihdam edilebilirliğini sağlayacak tüm tarafların gönüllü olarak katıldığı çok yönlü bir proje geliştirildi.

Prof. Dr. Karadeniz: “Oluşturulan mezun öğrenci ağı aracılığıyla öğrencilerin işyeri eğitimi/staj yapabilme olanakları geliştirilmiş; yeni mezun-mezun irtibatının kurulması mümkün hale getirilmiş ve gönüllü Bölüm akademik personelinin iş-çalışan eşleştirmesi faaliyetinde aracılığı güçlendirilmiştir.”

Prof. Dr. Oğuz Karadeniz projenin hedefleri ile ilgili şunları ifade etti: “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Öğrencilerinin işgücü piyasasına geçişlerini kolaylaştırmak, staj ve iş bulma sürelerini kısaltmak, işgücü piyasasında uyumsuz eşleşmeyi azaltmak, mezunlar ve akademik personel arasında kurulan sosyal medya grubu ile mezunların alanla ilgili sorularını hemen yanıtlayarak ve mezunların kendi aralarındaki deneyim paylaşımları ile işgücü piyasasındaki yeni uygulamalar ve talepler ile ilgili akademik personelin ve bölümün haberdar olmasını sağlayarak, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri müfredatını güncel kılmak, böylelikle eğitimin kalitesini ve mezunların istihdam edilebilirliğini arttırmaktır. Bu noktada projenin mezun öğrencilere yönelik bir ağın oluşturulmasında temel amacımız ise çalışma yaşamında İnsan Kaynakları, Sürdürülebilirlik, Endüstri İlişkileri gibi alanlarda çalışan mezunlar ve işletmelerini, öğrenciler ile öğretim üyelerinin de içinde bulunduğu 150 kişinin katıldığı bir mezun grubu üzerinden eşleştirmek oldu. Grup üyelerinin kendi aralarında ve bölüm akademik personeline soru sorarak, ücretsiz eğitim gibi fırsatları elde ederek kendilerini yaşam boyu eğitim felsefesi içinde geliştirmelerini sağlamayı planladık. Proje çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi ÇEEİ Bölümü mezunlarının tamamına yakınına ulaşılmış; mezunlar arasından özel sektörde ve İnsan Kaynakları vb. alanlarda 1 ay ilâ 10 yıl arasında deneyime sahip olanlarla bir network oluşturulmuştur. Oluşturulan bu network aracılığıyla öğrencilerin işyeri eğitimi/staj yapabilme olanakları geliştirilmiş ve güçlendirilmiştir. Geçtiğimiz iki yıl itibarıyla Bölümün yerel işgücü piyasasında birer aktör olan gerek özel sektörden, STK’lardan gerekse kamu kurumlarından paydaşlarla güçlendirdiği ilişkiler, mezunlarımızın istihdam edilmesinde önemli bir gelişme yaşanmış ve son iki yıldaki öğrencilerin Yaklaşık %30’u mezun ağı vasıtasıyla staj ve iş olanaklarına kavuşmuştur. İnsan kaynakları alanında çalışan mezunlarımızla ve bölümün paydaşları ile yapılan toplantılar sonucunda son iki yılda müfredatımıza öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğini arttıracak Ücret ve İstihdam Teşvikleri; Çalışma Yaşamında Sosyal Uygunluk, Hayal Kurma, Yaratıcılık ve Girişimcilik; Uluslararası Sosyal Güvenlik sekiz seçmeli ders ekledik. İnsan kaynakları ve finans alanındaki bir yazılım firması ile Fakültemizin yaptığı protokol sonucu öğrencilerimize dijital insan kaynakları alanında sertifikalı bir ders de açtık. Ayrıca projenin diğer paydaşı olan Çalışma Ekonomisi Topluluğu ve Dekanlığımız aracılığı ile Pamukkale Halk Eğitim Merkezi üzerinden öğrencilerin istihdam edilebilirliğini arttıracak ücretsiz kurslar açılmış, İŞKUR’un desteği ile öğrencilerimize CV hazırlama mülakat teknikleri konularında eğitimler verilmiştir. Yine Çalışma Ekonomisi Topluluğu ile özel sektörde faaliyet gösteren mezunlarımızın çalıştığı büyük işletmelere işyeri gezileri düzenlenerek öğrencilerin çalışma yaşamını gözlemlemelerine imkân tanınmıştır. Projemi planla uygula, kontrol et, önlem al yaklaşımı ile yürütülmektedir.

Bölümümüz, Denizli ilinde sosyal politikacı kimliğinin gerekliliklerini layıkıyla yerine getirebilmesi, kayıtlı istihdamın teşviki, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, işletmelerin verimliliklerinin arttırılması, özellikle gençlerin istihdam edilebilirliklerinin desteklenmesinde kilit bir rol oynamaya başlamıştır. Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü olarak Genç İstihdamı İçin Tüm Paydaşlar El Ele isimli projemiz, öğrenciler, mezunlar, akademik personel, işverenler, ilgili kamu kurumları gibi  tüm paydaşları kapsayan kurumsal, sürdürülebilir ve yenilikçi yaklaşımı ile Türkiye’de yükseköğretim programları içinde iyi uygulama örneklerinden bir tanesidir Projemizin Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun düzenlediği Ortak Yarınlar Ödül Programında 200 proje arasında finale kalması bizim için büyük mutluluk kaynağı oldu. Bu noktada bize destek veren Rektörlüğümüz başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ediyorum dedi.”

İlgili Haberler