PAÜ’nün Paydaşı Olduğu OTAĞ’ın Kapanış Toplantısı Gerçekleştirildi

PAÜ’nün paydaşı olduğu ve 3 proje ile yer aldığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen “Grafen ve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ) Kapanış Toplantısı düzenlendi. Toplantıda PAÜ’yü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü temsil etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) “Grafenve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı” (OTAĞ) Kapanış Toplantısı düzenlendi. SSB’de düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile projede yer alan kurumların temsilcileri katıldı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’yü bu toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Biyomedikal Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü temsil ederken, bu alanda gerçekleştirdiği çalışmaları dolayısıyla ASELSAN’ın koordine ettiği “Elektronik/Optoelektronik Odak Çalışma Grubu” na davet edilen Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü’nün Algılıyıcılar (Sensörler) başlığı altında sunduğu 3 proje konusu bu projeye kabul edildi.  

Savunma sanayii teknolojilerinde dönüşümün yönetilmesi amacı ile geleceğin teknolojilerine yatırım yapılması; mevcut platform ve sistemlerdeki teknoloji alanlarındaki yurt dışı bağımlılığın ortadan kaldırılması hedefi ile hayata geçirilen proje toplantılarında 54 üniversiteden 114 akademisyen, 19 firmadan 91 yetkin personel ve çeşitli araştırma merkezlerinden toplam 248 katılımcı yer aldı.

İlk olarak, 2017 yılında NATO’nun‘GrafenTeknolojileri ve Savunma Uygulamaları Uzmanlar Toplantısı’ndansonra T.C. Savunma Sanayii Başkanlığınca ülkemizde grafenve iki boyutlu malzeme teknolojisinin geldiği noktanın belirlenmesi, mevcut durumda çalışılan ve gelecekte çalışılması planlanan konulara yönelik olarak yapılması gerekenler ile birbirini bütünleyen çalışmaların kurgulanması amacıyla “Elektronik/Optoelektronik”, “Kompozitler, Koruyucu Kaplamalar ve Boyalar” ve “Enerji” odak çalışma grupları oluşturuldu. İki yıl süren toplantılarda, sunulan proje konuları tartışıldı ve Savunma Sanayii Başkanlığı nezdinde önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek projeler belirlendi. SSB öncülüğünde yürütülmekte olan OTAĞ çalışmaları kapsamında ortak akıl ile önceliklendirilen teknoloji konularının yer aldığı Teknoloji Yol Haritalarının çıktıları her yıl ihtiyaç doğrultusunda çeşitli dönemlerde toplanan Ar-Ge Paneline sunularak hayata geçirilmekte ayrıca, OTAĞ çalışması sonucunda ortaya çıkan yol haritaları SSB internet sitesinde yayımlanmakta. Kitapçık haline getirilerek ilgili paydaşlarla paylaşılmakta, böylelikle bütün kurum/kuruluşların ilgili teknoloji alanında yapacağı çalışmalarda yararlanabileceği bir başvuru kaynağı oluşturulmaktadır. 

PAÜ’nün paydaşı olduğu OTAĞ kapsamında yapılan çalışmaları hakkında Doç. Dr. Cumhur Gökhan Ünlü şunları kaydetti: “İlk olarak 2004 yılında keşfedilen, 2010 yılında buluşçularına Nobel fizik ödülü kazandıran dünyanın ilk iki boyutlu malzemesi olan ve ayrıca 2013 yılından beridir üniversitemizde üretimi yapılan tek tabakalı grafenmalzemesinin günümüz ve gelecekte savunma ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması amacıyla, 2019 yılında T.C. Savunma Sanayii Başkanlığınca ‘Grafenve İki Boyutlu Malzeme Odak Teknoloji Ağı (OTAĞ)’ kuruldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından bu çalışma toplantılarına davet edildim. ASELSAN’ın koordine ettiği “Elektronik/OptoelektronikOdak Çalışma Grubu” içerisinde yer alan Algılıyıcılar(Sensörler) başlığı altında sunduğum 3 proje konusu kabul edildi. Yapılan sunumlar sonucunda, sonuç raporunda belirtilen hususlar doğrultusunda, TSK ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için desteklenmesine karar verilen AR-Ge projelerinin yakın zamanda hayata geçirilmesi için Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanması aşamasına geçileceği belirtilmiştir.” 

 

 

İlgili Haberler