PAÜ’nün Ortağı Olduğu 21. Yüzyıl Becerileri Adlı Projenin Eğitimleri Çevrimiçi Başladı

20.01.2021

Erasmus+ Programı Yükseköğretimde Stratejik Ortaklıklar (KA203) Faaliyeti kapsamında Pamukkale Üniversitesi’nin de ortağı olduğu, “21st Century Skills: Changing the Approach to Teaching in Higher Education” isimli projede iki hafta sürecek çevrimiçi eğitimler başladı.

Proje organizasyonunda İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (Türkiye), Pamukkale Üniversitesi (Türkiye), Fundacion Universidad San Jorge (İspanya), Smarthink Srl (İtalya), Eğitim ve Gençlik Çalışmaları Enstitüsü Derneği (Türkiye), Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridsky (Bulgaristan) ve Ceska Zemedelska Univerzita V Praze (Çekya) yer alıyor. Projeyle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında üniversite öğrencilerinde 21. yüzyıl becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu amaçla beş farklı ülkeden toplam yirmi beş akademisyene 21. yüzyıl becerilerinin öğretilmesine yönelik eğitimler verilecek. Proje yönetimi tarafından, daha önce Prag’da yüz yüze verilmesi planlanan eğitimlerin pandemi koşulları nedeniyle dijital platformda çevrimiçi olarak verilmesi kararlaştırıldı.

PAÜ’nün farklı fakültelerinden beş akademisyenin de katıldığı eğitim, sekiz modülden oluşuyor. Modüller sosyal yapılandırmacı kavramsal/kuramsal çerçeve ile iletişim, işbirlikli çalışma, yaratıcılık ve yenilik, eleştirel düşünme, öz yönetim, yerel ve küresel bağlantılar kurma ve bir öğrenme aracı olarak teknolojiyi kullanma becerilerini içeren yedi adet 21. yüzyıl becerisinin öğretilmesi ve bunların öğretilmesinde kullanılacak materyalleri içeriyor. Proje, eğitim alan akademisyenlerin kendi fakültelerinde 21. yüzyıl becerilerini öğrencilerine öğretmeleri için yeni bir ders açmalarını da kapsıyor. 

2019 yılında hayata geçirilen proje kapsamında, eğitime iki modülün öğretilmesi ve kavramlaştırılmasında sorumluluk alan PAÜ, şu ana kadar projeye uluslararası indeksli bir yayın, uluslararası bir bildiri ve iki kitap bölümüyle katkıda bulundu.

İlgili Haberler