PAÜ’nün Ana Paydaşlarından Biri Olduğu AB Projesi Desteklenmeye Hak Kazandı

Gebze Teknik Üniversitesi'nin yürütücü kuruluş olduğu ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nün de ana paydaşlarından biri olduğu AB projesi destek almaya hak kazandı.

"Vahşi Katı Atık Depolama Sahalarını İyileştirerek Çevre ve Su Kaynaklarımıza Yönelik Tehlikeleri Azaltmak için Akıllı Karar Sistemleri (Smart Decision Tools for Reducing Hazards to Our Environment and Water Resources by Rehabilitating Open Dumps)" başlıklı AB projesi, 71 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan 11 projeden biri oldu.

Pamukkale Üniversitesi proje ekibi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr.  Osman Nuri Ağdağ ve Arş. Gör. Roda Gökçe Yılmaz Çinçin, Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Kaplan’dan oluşuyor. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) 2020 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Dijital Eğitime Hazırlık Projeleri (KA226-VET) başvuru sonuçlarına göre SMARTEnvi kısa adlı bu proje, sunulan 71 proje içerisinden seçilen 11 proje arasına girmeyi başardı.

Projede Türkiye, İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya'dan üniversite, belediye ve özel firmaları temsil eden 9 ayrı paydaş yer alıyor. Bunlar: Gebze Teknik Üniversitesi (Yürütücü), Pamukkale Üniversitesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Training 2000 (İtalya), Fano Büyükşehir Belediyesi (İtalya), Silesian University of Technology (Polonya), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bulgaristan), Research and Development Biointech (Bulgaristan), Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti (Romania). İlaveten proje içerisinde yer alan sosyal ortaklar ise: Gebze İnşaat Mühendisleri Odası, Denizli Çevre Mühendisleri Odası, Network of Municipalities in the Apennine Mountains (İtalya), ECO Knowledge GT (Bulgaristan), Research Organization and Manufacture of Bioproducts (Bulgaristan) ve Polish Society of Circular Economy (Polonya) oldu.

SMARTEnvi İsimli Bu Proje ile Katı Atık Sahalarının Neden Olduğu Çevre Sorunlarının Önüne Geçilecek.

Bu uluslararası proje ile ülkemizde, Avrupa'nın pek çok ülkesinde ve dünyada önemli bir sorun teşkil eden, mühendislik görmeden yapılarak halen kullanılan veya terk edilmiş katı atık depolama sahalarının iyileştirilmesi yönünde önemli katkılar sağlanması hedefleniyor. Ciddi çevresel bir sorun teşkil eden ve çok değerli su kaynaklarını da tehlikeye sokan bu katı atık sahaları için bu problemleri tespit eden ve ihtiyacı belirleyen paydaşlar çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi ve bu projeyi oluşturdu. Projenin çıktıları olan yeni geliştirilecek akıllı karar sistemleri, yeterlilik araçları, çok dilli e-öğrenme platformu, öğrenme modülleri ve akıllı rehberlik el kitabı, sürdürülebilirlikle ve konuyla ilgili çeşitli sektörlerde çözümlere ve yetkinliklerin geliştirilmesine katkı sağlayacak. Projenin yaygın etkisinden dolayı projenin faaliyet süresi içerisinde ve sonrasında pek çok dış paydaşla da yoğun etkileşim beklenmekte.

 

İlgili Haberler