PAÜ’lü Öğretim Üyesinin, TÜBİTAK-BİDEB 2237 Programı Kapsamında Sunduğu Proje Desteklenmeye Hak Kazandı

14.06.2024

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Akdoğan’ın Proje Yürütücülüğünü üstlendiği TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında sunulan “Yaşam Döngüsü Boyutunda Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Eğitimi” başlıklı projesi desteklenmeye hak kazandı.

PAÜ, Kimya Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Abdullah Akdoğan’ın Proje Yürütücülüğünü üstlendiği ve Düzenleme Kurulunda Tuba Budak Duhbacı (TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi), Dr. Recep Partal (TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi), Doç. Dr. Belgin Karabacakoğlu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi), Doç. Dr. Ahmet Kaya (Pamukkale Üniversitesi), Doç. Dr. Canan Onaç (Pamukkale Üniversitesi) ve Prof. Dr. Aslı Yüksel Özşen (İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü)’nin yer aldığı TÜBİTAK-BİDEB 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında sunulan “Yaşam Döngüsü Boyutunda Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Eğitimi” başlıklı projeleri desteklenmeye hak kazandı.

Ticaret Bakanlığı Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021 yılı dokümanında yer alan karbon ve su ayak izi, yeşil ve döngüsel ekonomi, temiz, ekonomik ve güvenli enerji gibi ülkemizin “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile eş güdümlü olarak hazırlamış olduğu pek çok eylem planında yer alan konular desteklenmeye hak kazanan proje kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitimle katılımcıların bilinç düzeylerinin artırılıp, çalışma alanlarında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Geçekleştirilecek olan eğitimin kapsamı, sadece üniversitemiz Fen ve Mühendislik alanındaki katılımcılarla sınırlı kalmayıp, Üniversite – Sanayi ikili iş birliğinde sektörel anlamda sanayicilerimize yönelik, özellikle kaynak verimliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu hedef doğrultusunda daha az hammadde ve enerji ile üretim yaparak; ürünlerin ömrünü uzatıp, onarım, yeniden kullanım ve geri dönüşümü teşvik edip kaynak kullanımının azaltılmasıyla ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirliği kazandırmaktır. Eğitim kapsamında,

  • Yaşam döngüsü bilincinin oluşturulması
  • Kaynak verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin önemi
  • Mevcut üretimlere ek yeşil üretimin kullanılabilirliğinin kazandırılması
  • Eko-tasarım ilkelerini benimsetilmesi
  • Karbon ve Su ayak izi bilinciyle temiz üretim tekniklerinin artırılarak sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal üretkenliğin artırılması hedeflendi.

Yapılacak olan bu eğitim, Üniversite – sanayi iş birliğine önemli bir katkı sağlayarak, sanayide yaşam döngü analizleriyle ilgili farkındalığın gelişmesine katkı sunulacaktır. Etkinliğe başvurular web sayfası üzerinden alınacak olup, katılımcıların seçimiyle ilgili bazı kriterlerin de olduğu vurgulandı. 2-3 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek eğitime başvurmayı düşünen; Kimya, Kimya Mühendisi ve Çevre Mühendisleri başta olmak üzere; sanayi sektörlerinde çalışan, kaynak verimliliğiyle ilgilenen diğer mühendisliklerin de başvurularını; https://yasamdongu.pau.edu.tr adresinden 2 Ağustos 2024 tarihine kadar yapması gerekmektedir.

İlgili Haberler