PAÜ’lü Akademisyenin Kitabı Yayımlandı

01.09.2023

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (PAÜ İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Karkın ve Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF SBKY öğretim üyesi Doç. Dr. Volkan Göçoğlu tarafından edite edilen ‘Türkiye’deki Vatandaş Temelli Kamu Politikaları adlı kitap yayımlandı.

Üç temel bölümden oluşan kitapta Türkiye’deki değişik üniversitelerinden akademisyenler, yirmi dört bölüm ile katkı verdi. Kitabın ilk bölümü, yeni dönemde kamu politikası yapımına teorik bir çerçeveden bakmakta olup, beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölüm, vatandaş temelli kamu politikası yapım süreçlerine yine teorik açıdan yaklaşan yedi bölümden oluşurken, kitabın son bölümü ise, tamamen Türkiye özelinde vatandaş temelli kamu politikalarına uygulamalı temelde yaklaşan on iki bölüm içermektedir.

Söz konusu bölümler arasında, İçişleri Bakanlığı’ndaki vatandaş temelli katılım mekanizmalarından, vatandaş temelli çevre politikalarına, konut politikalarından, ülkemizdeki vatandaş temelli yükseköğretim politikalarına odaklanan bölümler de yer almaktadır. 29 Ağustos 2023 tarihi itibariyle son derece saygın SpringerNature yayınevi tarafından yayımlanan kitaba link (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35364-2) üzerinden ulaşılabilmektedir.

Prof. Dr. Naci Karkın Hakkında

Prof. Dr. Naci Karkın, 2001 yılında Pamukkale Üniversitesi İİBF SBKY Bölümü Yönetim Bilimleri kürsüsünde Araştırma Görevlisi olarak başladığı kariyerinde, an itibariyle öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Prof. Dr. Karkın, Kasım 2022’den beri yurtdışı görevlendirme marifetiyle araştırma iznini Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) Politika Yönelimli e-Yönetişim Birimi’nde (UNU-eGOV), Kıdemli Araştırma Ortağı olarak geçirmektedir. Söz konusu birimde, başta bilgi, görgü ve deneyim artırma ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak üzere bulunan Prof. Dr. Karkın, Birleşmiş Milletler’e üye devlet görevlilerine elektronik devlet bağlamında eğitimler vermekte; Suudi Arabistan Dijital Devlet Otoritesi için yapılan “Vatandaş Taleplerine Cevap Verme Bağlamında Devlet Dairelerinin Kapasitelerinin ve İlgili Mevzuatın Geliştirilmesi” konulu projede Proje Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Dr. Karkın, ayrıca, araştırma ve yayın faaliyetlerine devam etmektedir.    

İlgili Haberler