PAÜ’den Sürdürülebilirlik Alanında Önemli Proje

23.02.2022

PAÜ’lü öğretim üyesinin, iklim, su ve toprak kaynakları dikkate alınarak; üretim yapılacak bölgeye en uygun bitki deseninin belirlenebilmesine imkân sağlayacak ve sürdürülebilir çevre yönetimine önemli katkıları olacak, proje önerisi TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı.

Proje yürütücülüğünü Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Karahan’ın üstlendiği “Sürdürülebilir Tarımsal Üretim ve Optimum Bitki Deseninin Belirlenmesine Yönelik Simülasyon-Optimizasyon Modeli Geliştirilmesi ve Aşağı Seyhan Havzasına Uygulanması” isimli proje önerisi, TUBİTAK tarafından destek almaya hak kazandı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyeleri; Prof. Dr. Mahmut Çetin, Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Gültekin ve Dr. Öğr. Üyesi Müge Erkan Can’ dan oluşan proje ekibinde ayrıca 2 doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi de görev alacak.

TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan projede; iklim, su, toprak kaynakları dikkate alınarak; en uygun bitki deseni belirleneceği için; bir yandan tarımsal faaliyetlerde kullanılan su miktarı azaltılırken, diğer yandan tarımsal gelirin artırılması hedefleniyor. Ayrıca, elde edilen bitki desenine uygun olarak tarımsal teşviklerin ve desteklerin sağlanması durumunda; sektörde çalışanların refah seviyeleri ve yaşam standartlarında belirgin bir iyileşme öngörülüyor.

Proje ilgili olarak proje yürütücüsü Prof. Dr. Halil Karahan şunları kaydetti: “Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi, kaynakların verimli bir şekilde kullanılması ile mümkündür. Bu ise iklim, toprak, su ve insan kaynaklarına uygun bitki desenleri belirlenerek gerçekleştirilebilir. Bu nedenle; iyi planlamış ve etkin bir şekilde işletilen sulama sistemlerinin kurulması yanında, iklim değişikliklerine uygun ve daha az sulama suyu gerektirecek bitki desenlerinin seçilmesi büyük önem taşımaktadır. Suyun verimli ve etkin kullanımıyla sürdürülebilir çevre yönetimine önemli bir katkı sağlanacaktır. Proje çıktısı olarak üretilecek modelin yerli ve Türkçe olması, kullanıcı dostu ara yüzler içermesi nedeniyle ilgili teknik elemanlar tarafından kolayca kullanılabilmesi mümkün olacaktır. Böylece; ürün planlaması, destek ve teşvik miktarlarının belirlenmesi sürecinde; karar vericilere yol gösterici bir rol oynayacaktır. Gıda ve ekonomik güvenliğin ülkelerin Ulusal Güvenliğinde önemli rol oynadığı bilinen bir husus olmakla birlikte, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi süreci gıda güvenliğinin ve ekonomik güvenliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ülkemizin tarımsal üretiminin ve su kaynaklarının bu çerçevede verimli ve etkin kullanılmasına katkı sağlayacak bir projenin de Ulusal Güvenlik üzerindeki katkısının önemli olacağı öngörülmektedir. Modelin geliştirilmesinde uygulama sahası olarak ülkemizin önemli tarımsal potansiyele sahip bölgelerinden biri olan Çukurova Bölgesi seçilmiştir. Ancak, geliştirilen model diğer bölgelere de gerekli veriler girilmek suretiyle uygulanma potansiyeline sahiptir. Bu proje ile ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda; sürdürülebilir su ve tarımsal üretime katkı sağlamayı amaçlanmaktayız.”

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Haberler