PAÜ'de Türk Kültüründe ve Tarihinde "Kadın"ın Yeri Konuşuldu

20.12.2018

PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu tarafından “Orhun’dan Anadolu’ya – II, Türk Muhayyilesinde Kadın” adlı panel gerçekleştirildi. Panelde Türk kültüründe ve tarihinde kadının yeri konuşuldu.

Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu, Pamukkale Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Bilge Özkan Nalbant, Prof. Dr. Nergis Biray ve Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca’nın konuşmacı olarak katıldığı “Orhun’dan Anadolu’ya - II, Türk Muhayyilesinde Kadın” adlı panelle dönemin ikinci etkinliğini gerçekleştirdi. İlginin yoğun olduğu panele Fen-Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerinden öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından panel, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Özkan Nalbant’ın başkanlığında başladı. Nalbant, açılış konuşmasında, “bugün özellikle basın ve yayın organlarının yönlendirmeye çalıştığı, istismar edilen ve bazen de kasıtlı olarak yıpratılmaya çalışılan kadın ve erkek kimliğinin zaman içerisinde birtakım değişimlere uğramasının göz ardı edilemeyecek bir gerçek” olduğunu vurguladı. Nalbant, daha sonra diğer konuşmacılar Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nergis Biray ve El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Ayşegül Koyuncu Okca’yı kürsüye davet etti.

Panelin ilk konuşmacısı olan Prof. Dr. Bilge Özkan Nalbant “Eski Türklerde Kadın” başlıklı konuşmasında, tarihî kayıtlardan verdiği örneklerle eski Türk topluluklarında kadının yeri konusunda bilgiler aktardı. Konuşmasını Bacıyan-ı Rum (Anadolu Bacıları Örgütü), Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kadını, Ailede Kadının Yeri, Kadına Karşı İşlenmiş Suçlar ve Cezaları, Başka Milletlerde Kadının Yeri gibi başlıklara ayıran Nalbant, “eski Türk devletlerinin (İskitler, Hunlar, Göktürkler, Uygurlar vd.) hepsinde kadının önemli hak ve yetkilere sahip olduğunu” belirtti.

Panelin ikinci konuşmacısı, “Yenileşme (Ceditçilik) Hareketi Çizgisinde Türk Kadını” başlıklı konuşmasıyla Prof. Dr. Nergis Biray’dı. Biray konuşmasında “1900’lü yıllarda Tatar Türkleri arasında bir yenileşme hareketi olarak başlayan ve zamanla bütün Türk toplulukları arasında yayılan, Türk topluluklarının bağımsızlık mücadelelerine etkisi olmuş bir fikrî hareket olarak nitelendirilebilecek Ceditçilik Hareketi ve Cumhuriyet çizgisinde; İsmail Gaspıralı, Ziya Gökalp ve Mustafa Kemal Atatürk’ün çalışmaları bağlamında Türk kadını”nı anlattı. Biray, “Çağdaş dünyada evlilik, seçme ve seçilme gibi alanlarda kadına yönelik hakların teslimi konusundaki yenilikçi girişimlerde Türk topluluklarının ilk sıralarda yer aldığını” özellikle vurguladı.

Panelin üçüncü konuşmasını “Geleneksel Dokumalarda Kadın” başlığıyla Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca yaptı. Okca, “Türklerin dünya kültür mirasına armağan ettiği dokumacılığın geleneğe bağlı olarak, çeşitlenerek yüzyıllarca devam ettiğini; Türklerin zengin sanat anlayışıyla özellikle dokuma sanatına büyük katkı sağladığını” belirtti. Ayrıca Okca, “Türkistan coğrafyasından Anadolu’ya uzanan dokuma geleneğinin çok çeşitli ve zengin motiflerle birlikte bir kültür unsuru olarak devamlılığının sağlanması ve nesilden nesle aktarımında kadının önemli bir rolünün olduğunu” vurguladı.

Dinleyicilerin de söz aldığı soru cevap bölümüyle devam eden panel, PAÜ Türk Dünyası Yörük Türkmen Topluluğu danışman hocası Arş. Gör. Mustafa Ağca’nın konuşmacılara katılım belgeleri ve çiçeklerini takdim etmesinin ardından son buldu.

 

İlgili Haberler