PAÜ’de, Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim Yapıldı

22.01.2024

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’nde görev yapmakta olan personel için Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim, Eğitim Fakültesi Melek Sözkesen Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

PAÜ’de görev yapmakta olan personele yönelik; günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin getirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, etkinlik ve tutumluluk bilinci ile yetiştirilerek verimliliğini artırmak, daha ileriki görevlere hazırlanmaları, kurum kültürü ve aidiyet bilinci oluşturmak amacıyla Eğitim Fakültesi Melek Sözkesen Konferans Salonu’nda Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim yapıldı. Oryantasyon ve Hizmet İçi Eğitim, PAÜ’nün Genel Sekterlik ve Genel Sekreterliğe bağlı birimler ve öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

İki gün süren eğitimde; Kurum Kültürü, Aidiyet Bilinci ve İş Motivasyonu Genel Sekreter Tamer Ceylan; Oryantasyon ve Sözleşmeli Personel Mevzuatı Personel Daire Başkan Vekili Necmettin Köylü ve Bilgisayar İşletmeni Kamile Kuzu; Temel İletişim Becerileri ve Kurumsal İletişim Doç. Dr. Seher Argun; Kamu Görevi ve Meslek Etiği İç Denetçi Hasan Hüseyin Gençay; Pusula Bilgi Sistemi ve Doküman Yönetim Sistemi Bilişim Teknolojileri Uzman Yardımcısı Deniz Pilavcı; Kriz ve Risk Yönetimi ve Stres ile Başa Çıkma Doç. Dr. Tamer Sarı; Kamusal Alanda Davranış Bilinci, Saygı ve Protokol Eğitimi ve Güzel Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Öğr. Gör. Havva Ergür; Yükseköğretim Mevzuatı (Dilekçe, Tutanak, Disiplin İşleri) Şube Müdürü Cengiz Kılınç ve Şef Kazım Çomaklı; Kalite Süreci ve PUKÖ Döngüsü Dr. Öğr.. Üyesi Öncü Yanmaz Arpacı; Siber Güvenlik Eğitimi Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Ulaş; İş Sağlığı ve Güvenliği (Enerji Verimliliği, Yangın Eğitimi, Afet Farkındalık) Sivil Savunma Uzmanı Hanım Girdal; Psikolojik İyi Oluş Doç. Dr. Turgut Türkdoğan; Öfke ve Stres ile Başa Çıkma Arş. Gör. Dr. Ogeday Çoker tarafından anlatıldı.

İlgili Haberler