PAÜ’de “Medeniyet, İnsan ve Din” Konulu Panel Düzenlendi

PAÜ Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda “Medeniyet, İnsan ve Din” konulu panel düzenlendi.

Program, PAÜ İlahiyat Fakültesi Öğr. Görevlisi Flamur Kasami’nin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Merkezin kuruluş amaçlarının okunmasının ardından, Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kemal Göz’ün moderatörlüğünde panele geçildi.

Panelde sırayla, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Akyüz, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Kemal Göz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten ve Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Doç. Dr. Fatih İbiş birer sunum gerçekleştirdiler.

Doç. Dr. Hüseyin Akyüz: ‘Hz. Peygamberin Bedevi İnsanları Medenileştirme Projesi’

Medeniyet kelimesinin semantik analizi üzerine durarak konuşmasına başlayan Doç. Dr. Akyüz, ‘Medeniyet, insanı vahşilikten çıkarıp terbiye etmektedir. Bu bağlamda Hz. Peygamberin faaliyetleri, Bedevi Arapları medenileştirme çabası olarak değerlendirilebilir.’ dedi. Doç. Dr. Akyüz konuşmasının devamında proje kapsamında Hz. Peygamber ve sahabenin hayatlarından örnekler verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Göz: ‘İslâm Medeniyetinde Sosyal Hayatın İlkeleri’

Dr. Öğr. Üyesi Göz konuşmasında ‘Medeniyet, medenî şehirle iç içe bir anlam yükünü yüklendiği görüldü. Medeni şehrin mensupları olan medeniyet toplumunun bireyleri bu değerleri içselleştirerek yaşam tarzına dönüştürdüklerinde medeniyet devamlılığında herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı görülecektir. İslâm medeniyetinin bireyleri temel hak ve hürriyetlerden başlamak üzere değerler manzumesi olarak isimlendirebileceğimiz yaşam tarzını gerçekleştirdiklerinde mutluluğu yakalayabileceklerdir. İslâm Medeniyeti birlikte yaşadığı bireylerine yaşam tarzı olarak bu değerleri içselleştirerek yaşamasının sorumluluğunu yüklemektedir.’ diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Murat Erten: ‘İnsan ve Medeniyet Bağlamında İbn-i Haldun’un Eğitim Felsefesi’

Doç. Dr. Erten konuşmasında İbn-i Haldun’un 'Mukaddime' eserinin bir medeniyet anlatısı olduğuna işaret ederek, bunu eğitim, siyaset, sosyoloji, tarih gibi farklı açılardan ele aldığını ifade etti. Medeniyetin en önemli unsurunun insan olduğunu belirten Doç. Dr. Erten, insan eğitimi için gerekli temel unsurları İbn-i Haldun’un bakış açısıyla ele aldı.

Doç. Dr. Fatih İbiş: ‘His, Akıl ve Kalp Üçgeninde Medeniyet’

Konuşmasına Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti üzerinde karşılaştırma yaparak başlayan Doç. Dr. İbiş, Türkiye’nin jeopolitik konumunun entelektüel düzlemde doğu ve batı medeniyetleri arasında da bir köprü vazifesi üstlenmesi gerektiğine vurgu yaptı. Doç. Dr. İbiş, ‘His, akıl ve kalp üçgeninde medeniyeti yakaladığımızda batı medeniyetine karşı çıkabiliriz. Bu üçgenin en önemli noktası da kalb-i selim’dir.’ diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmacılara katılım belgesi verilmesi ve hediye takdiminin yapılmasından sonra program sona erdi.

İlgili Haberler