PAÜ’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) Başlatıldı

08.11.2023

Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulama Projesi için 2021 yılında Pamukkale Üniversitesi tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu Bakanlıktan gelen heyetin PAÜ binalarını incelemesi sonucunda çalışmalar başlatıldı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından binaların projeleri (statik, elektrik, makina), son üç yıla ait elektrik ve doğalgaz tüketim bedelleri bakanlığa gönderildi. Gerekli çalışmalardan sonra Pamukkale Üniversitesinde enerji verimliliği uygulaması yapılmasına karar verildi.

Pamukkale Üniversitesi’nde başlatılan proje, dünya bankası tarafından fonlanacak olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mali garantörlüğünde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının iş birliğinde yürütülecek.

Pamukkale Üniversitesi’nde proje kapsamında uygunluk ve seçim kriterlerini karşılayan binalarda enerji etütlerine bağlı olarak esaslı tadilatlar yapılacak. Bu kapsamda, PAÜ’de bulunan 366.745 m² kullanım alanına sahip toplamda 65 binadan, Kınıklı Merkez Yerleşkesi’nde 19 bina (236.296 m²) KABEV projesi kapsamında değerlendirildi.

Verimlilik artırıcı projeler ile yıllık 15.723.100 kWh enerji tasarrufu sağlanacak

Söz konusu sahada gerçekleştirilen verimlilik artırıcı projeler ile yıllık 15.723.100 kWh (yaklaşık 1.123 evin yıllık enerji tüketimine denk olan) enerji tasarrufu sağlanacak; 6.114 ton/yıl CO2 emisyonu engelleyecek, her yıl 14.733 ağaç kurtarılacak, bina yıllık enerji ihtiyacının ortalama 2.524.730 kWh bölümü Monokristal güneş panelleri ile karşılanacak.

Eğitim Fakültesi Binası ve Mühendislik A Blok Binası “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina” Olarak Belirlendi

Pamukkale Üniversitesi saha gezisinde yapılan incelemede ise binaların fiziki durumu, lokasyonu, potansiyelleri İncelendi. Belirlenen önlemler değerlendirildiğinde, Eğitim Fakültesi ve Mühendislik A Blok Binası nZEP “Neredeyse Sıfır Enerjili Bina’’ olarak uygun görüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı ihalede CCN Altyapı Yatırımları ve İnşaat Anonim Şirketi ile 20.09.2023 tarihinde yer teslimi yapılarak faaliyetleri 8 aylık bir sürede tamamlanacağı belirtildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kontrolünde bünyesindeki müşavir firma TÜMAŞ Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik Anonim Şirketi’nin denetleyeceği çalışmalara, Pamukkale Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı da destek verecek.  

Sektöre öncülük ederek enerji tüketimini ve kamu kaynaklı cari açığın azaltılmasını sağlamak, diğer yandan enerji verimliliği çalışmaları için sektöre örnek olmak amacı taşıyan KABEV, bu sayede enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının ciddi seviyede azaltılması, iklim değişikliği ile mücadele, binalarda enerji tasarruf potansiyellerini, enerji verimliliği ve iklim değişikliği gibi konularda üst seviyede toplumsal farkındalık kazanılmasını sağlıyor.

İlgili Haberler