PAÜ TÜBİTAK’ın Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi’nin Yürütücü Ortağı Oldu

Projenin yöneticiliğini TÜBİTAK, Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü’nün (ÇTÜE) yapmakta olduğu, proje yürütücülüğünü ise Dokuz Eylül Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi’nin üstlendiği “Sürdürülebilir Su Yönetimi” çağrı programı kapsamında desteklenen “Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği” başlıklı araştırma projesinin açılış toplantısı İzmir’de gerçekleştirildi.

Resmi olarak geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1003) kapsamında açılmış olan “Sürdürülebilir Su Yönetimi” çağrı programı kapsamında büyük ölçekli bir bütçe ile desteklenen “Alıcı Ortam Bazlı Deşarj Limiti Belirlenmesi - Küçük Menderes Havzası Örneği” isimli araştırma projesinin açılış toplantısı 23 Kasım 2018’de Makine Mühendisleri Odası İzmir Tepe Kule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) (SÇD) ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzeysel su kaynaklarına yapılan deşarjların standartlarını belirlemek amacıyla uygulanan yaklaşımları bir arada inceleyerek alıcı ortam bazlı deşarj limitlerini geliştirmek ve ülkemiz havzalarında da uygulanabilecek modelleme ve optimizasyon tabanlı bir çözüm yaklaşımı ortaya koymanın amaçlandığı projede; yüzeysel su ortamına deşarj yapan kentsel ve endüstriyel kaynaklar için izleme çalışmaları yürütülerek kirlilik yükü azaltım ihtiyaçları belirleme, SÇD kapsamında belirtilen limit değerler sağlanacak şekilde kirlilik yüklerinin ilgili kaynaklar arasında sistematik bir şekilde paylaştırılması ve böylelikle su kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmekte.

Gerçekleştirilen toplantıda Küçük Menderes Havzası’nda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerine proje kapsamında yapılacaklar hakkında bilgi verildi. Proje Yöneticisi ve TÜBİTAK-MAM ÇTÜE Müdürü Dr. Selma Ayaz’ın açılış konuşması ile başlayan program, TÜBİTAK-MAM ÇTÜE’den Uzman Araştırmacı Dr. Mehmet Dilaver’in proje tanıtımı ile devam etti.

Projenin DEÜ grubunun yürütücüsü ve DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Elçi, “Matematiksel Modelleme Uygulayarak Küçük Menderes Su Kalitesinin Belirlenmesi” başlıklı sunumu ile yağış, akış ve taşınım süreçlerinin benzeşiminin matematiksel modelleme ile nasıl yapılacağı konusunda bilgi verdi.

Toplantının devamında, projenin PAÜ grubunun yürütücüsü ve PAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tamer Ayvaz tarafından “Simülasyon-Optimizasyon Modelleri ile Alıcı Ortam Bazlı Endüstriyel Deşarj Standartlarının Belirlenmesi” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Prof. Dr. Ayvaz’ın yaptığı sunumda SÇD kapsamında belirtilmiş olan çevresel kalite standartlarının matematiksel tabanlı çözüm yaklaşımları kullanılarak nasıl belirleneceği konusunda katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Toplantının son bölümünde ise katılımcılar ve proje çalışanları arasında görüş alış verişi yapılarak projenin gerçekleştirilmesi ile su kaynaklarını olumsuz etkileyen öncelikli kirleticilerin havza ölçeğinde kontrolüne ilişkin modelleme ve optimizasyon esaslı bir yaklaşımın geliştirilmesinin oldukça faydalı olacağı sonucuna varıldı.

 

 

 

İlgili Haberler