PAÜ Teknokent’te Kamu-Üniversite-Sanayi Buluşması Konferans Gerçekleştirildi

26.04.2019

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği çalışmaları kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Pamukkale Teknokent Konferans Salonunda “Kamu-Üniversite-Sanayi Buluşması Konferansı” yapıldı.

Konferansa Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi dekanları, akademisyenler, ilgili kurum yetkilileri, özel sektör temsilcileri ve öğrenciler katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmalarını, Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp ve Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) İl Temsilcisi ve PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Orhan yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Mithat Kaya gerçekleştirdiği sunumda; Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Portalı’ndan (KÜSİP) bahsetti. Bu portal ile kamu, üniversite ve sanayiciler arasında sağlanacak etkileşim ile paydaşlar arasında iletişim, proje ortaklığı gibi iş birliklerinin artacağını vurguladı. Portal vasıtasıyla; araştırma merkezi, laboratuvar gibi altyapı imkânlarının tanıtılarak etkin kullanımının amaçlandığını belirten Kaya ayrıca sanayicilerin portalı etkin bir şekilde kullanarak; ürünlerini, duyuru ve aktivitelerini KÜSİP’te yayınlayıp paylaşabileceklerinden, yatırım ve proje ortaklığı tekliflerinden portal vasıtasıyla haberdar olup ilgili sanayicilerle iletişim kurabileceklerini de belirtti.

Portal aracılığı ile akademisyenlerin de yayın, makale, tez çalışmalarını; kurum, kuruluş ve firmalara kolayca ulaştırabilecekleri anlatıldı. Ayrıca bu platformun girişimci genç ve öğrencileri de unutmayıp, sektör ve meslekler hakkında bilgi edinileceği ve iş fikirlerini KÜSİ’nin kayıtlı olan firmalarla paylaşıp temaslarda bulunabilecek çok avantajı bir portal olduğu vurgulandı.

Konferansta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Uzmanı Orhun Melik Buran da; Ulusal Ar-Ge İstatistikleri, KÜSİP’nin yıllar içindeki gelişimi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Programın son kısmında ise Güney Ege Kalkınma Ajansı(GEKA) Araştırma ve Planlama Uzmanı Dilşad AKAR, GEKA’nın tanıtımı ve faaliyetleri ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Konferansın ardından KÜSİ faaliyetleri kapsamında Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü Uzmanları, KOSGEB, KÜSİ İl Temsilcisi ve Pamukkale Teknokent-TTO birimi yetkilileri ile DOKSAN Tekstil Ar-Ge Merkezi ve GARATREN firmasına ziyaretler gerçekleştirildi.

Doksan Tekstil Ar-Ge Müdürü Ali Dildar, firma hakkındaki tanıtım sunumunu gerçekleştirdi. Doksan Tekstil’in Denizli’de 5. Ar-Ge merkezi olmaya hak kazandığından bahseden Dildar; yürüttükleri ve yeni planladıkları projeler, firmanın Ar-Ge stratejileri, Ar-Ge merkezi organizasyon şeması, firmanın patent ve faydalı model başvuruları gibi konularda sunumlar gerçekleştirdi.

KÜSİ kapsamında yapılan ziyaretlerden ikincisi ise GARATREN Firma ziyaretiydi. Firma sahibi Tahir ÖZTÜRK gerçekleştirilen ziyarette firma ve ürünleri hakkında genel bilgilendirmenin ardından yürüttükleri ve gerçekleştirdikleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

 

İlgili Haberler