PAÜ Tarih Bölümü Disiplinlerarası İş Birliğini Tartışmaya Devam Etti

26.05.2022

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Disiplinlerarası İşbirliği ve Çalışma” panel serisinin üçüncüsünde “Dil, Edebiyat ve Tarih Bilimi İlişkisi” değerlendirildi.

İlki PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Umut Karabulut’un yöneticiliğinde Prof. Dr. Milay Köktürk ve Prof. Dr. Güney Çeğin’in konuşmacı olarak katıldığı “Tarih ve Diğer Bilimler: Felsefe-Sosyoloji” adıyla düzenlenen panel serisinin ikincisi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt, Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt’ın katılımıyla Doç. Dr. Hanım Hande Duymus Floriotti başkanlığında gerçekleşmişti. Panelde tarih bilimi ile arkeoloji ve sanat tarihinin işbirliği tartışılmıştı. 

Panel serisinin üçüncüsü ise Fen-Edebiyat Fakültesi İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda Doç. Dr. Sezen Karabulut yöneticiliğinde yapıldı. Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi anabilim dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bedri Sarıca ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yunus Balcı’nın konuşmacı olarak yer aldığı panelde Dil, Edebiyat ile Tarih bilimi ilişkisi ele alınarak, disiplinlerarası çalışma ve iş birliğinin gerekliliğinin altı yeniden çizildi. Edebi ürünlerin doğru metotlarla yaklaşıldığında aynı zamanda önemli bir tarihi metin olarak kullanabilecekleri belirtildi. 

Panel yöneticisi Doç. Dr. Sezen Karabulut “20. yüzyılın başlarında Annales Ekolünün temsilcileri tarihin konusunu kahramanlar ve siyasi konuların ötesine taşıyarak insan faaliyetlerinin tamamını bu kapsamda incelemeye başladılar. Bu durum tarih yazıcılığında “disiplinler arası etkileşimin önemi nedir”, “tarih hangi disiplinler ile ortak çalışabilir” sorularını beraberinde getirdi. Disiplinlerarası çalışma bugün artık bir tercihten öte zarurettir” dedi.

İlgili Haberler