PAÜ, Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü ile Ege’de İlk

PAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü bu yıl ilk kez lisans düzeyinde öğrenci alarak bu alanda uzman koruma bilimciler yetiştirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Ülkemizde ilk kez 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Restorasyon Yüksek Lisans Programı’nın açılması ile eğitime başlanan kültürel varlıkların korunması ve onarımı alanında, bugün aktif olarak bu konuda öğrenci yetiştiren üniversitelerin sayısı oldukça az olduğu bilinmektedir. Bu anlamda bir ilke imza atan Pamukkale Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü ile bu alandaki ihtiyacı karşılamak üzere 2013 yılında disiplinler arası yüksek lisans programını aktif hale getirmiş olup, 2019-2020 Akademik Yılı’nda ilk kez öğrenci alarak lisans eğitimine başlayacak.

Ülkemizin çeşitli tarihsel süreçlere ait çok sayıda taşınır ve taşınmaz somut olan kültür varlıkları ve somut olmayan kültür varlıklarına sahip olduğunu vurgulayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evin Caner Özgel, söz konusu kültür mirasının önemli bir kısmı arkeoloji biliminin faaliyetleri sonucu gün ışığına çıkarılmakta olduğunu ancak bunların yanı sıra somut olmayan kültür varlıklarının da koruma altına alınarak devam ettirilmesi oldukça önem arz etmekte olduğunu belirtti.

Bölüm hakkında detaylı bilgi veren Kültürel Varlıkları Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evin Caner Özgel şunları kaydetti: “Uzun yıllardır devam eden fakat kaybolmaya yüz tutmuş birçok gelenek bugün yitirilmek üzeredir. Yüz yıllardır süregelen kültürel değerlerimiz, yeni koşullara uyum sağlayamamakta ve bir yok oluş sürecine girmektedir. Bu yok oluşun önüne geçebilmek amacıyla en doğru bilimsel müdahalenin yapılmasını sağlayacak uzmanlar yetiştirerek kültür varlıklarının mevcut bozulma durumlarının değerlendirilmesi, eser analizlerinin yapılması, en ideal saklama ve koruma koşullarının belirlenmesi, özgün eser yapısına ve evrensel etiğe uygun koruma ve onarım malzemelerinin tespiti ve geliştirilmesi, uygulanabilir koruma projelerinin hazırlanması gibi konuların yanında somut olmayan kültürel varlıkların unutularak yitip gitmesini önlemek amacıyla çalışmalar geliştirilmesi kültür varlıklarını koruma ve onarım programının ana kapsamını oluşturmaktadır. Her geçen gün koruma eğitimi veren üniversite sayılarının artmasına rağmen bu konuda çalışan uzman ihtiyacının karşılanamıyor olmasından hareketle bölümümüz, kültür varlıklarının onarılması, bakım ve yenilemelerin aslına uygun tekniklerle yapılması, geleneksel sanatlar ve geleneklerin yaşatılması konusunda araştırma ve uygulamayı birleştirerek konusunda uzman koruma bilimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimize bu çerçevede her tür kültürel varlık için eğitim ve öğretim verilerek ‘pratisyen eser doktorları’ yetiştirilecektir. Mezunlarımız ileride yüksek lisans çalışmaları ile herhangi bir tarihi yapı malzemesi, küçük eser, metal, cam, el yazmaları, geleneksel yöntemler gibi konularda uzmanlaşabileceklerdir.”

İlgili Haberler