‘PAÜ İletişim Fakültesi Konuşuyor’

07.05.2019

Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi ve PAÜ Fikir Ekimi Topluluğu’nun birlikte düzenlediği PAÜ Fikir Ekimi PAÜHİT İletişim Fakültesi Konuşuyor adlı etkinlik Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik sırasıyla, PAÜ Fikir Ekimi Topluluk Başkanı Hasan Ali Vural’ın, Topluluk Danışmanı Prof. Dr. Abdurrahman Tanrıöğen’ini PAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Soylu’nun ve Fikir Ekimi Proje Yaratım, Uygulama ve Küratörü Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen’in konuşmalarının ardından Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin geliştirdiği 23 fikrin sunulmasıyla devam etti.

PAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Soylu konuşmasında şunları kaydetti: ‘‘Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak yaratıcı düşünmeye özel önem vermekte ve fakülte olarak eğitim programlarında neredeyse her dönem yaratıcı düşünmeye dayalı içeriğe sahip derslere yer vermekteyiz. Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine, PAÜ Fikir Ekimi Topluluğu öğrencilerine ve Dr. Zeynep Tanrıöğen’e katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.’’

Fikir Ekimi Proje Yaratım, Uygulama ve Küratörü Dr. Zeynep Tanrıöğen etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada şunları dile getirdi: “Yeni bir sanayi devrimine girdiğimiz bugünlerde 4. Sanayi Devrimi’nin öğrencilerden beklediği becerileri onlara kazandırabilmek için önemli bir disiplin dalı olan İletişim’den duygusal zekânın geliştirilmesi açısından çok büyük katkısının olması beklenmektedir. Dışarıdaki dünya üniversitelerdeki ve okullardaki hayata göre çok daha hızlı akmakta ve değişmektedir. Dışarıdaki dünyanın bizi ve yeni fikirlerimizi dinlemek için ayıracağı çok fazla vakit bulunmamaktadır. Çok kısa bir sürede ilgi çekici düşüncelerimizin özünü anlatabilmemiz beklenmektedir. Yeni fikirlerin kovalandığı iş dünyasında fikrin kimler tarafından geliştirildiğine, beden diline, kılık ve kıyafete aldırmaksızın orijinal düşünceler yakalanmaya çalışılmaktadır. Bu yüzden iletişim literatürü de diğer disiplin alanları için de geçerli olan ve yeni devrimin öğrencilere kazandırılmasını beklediği düşünme becerisine yani eleştirel düşünme, bilişsel esneklik, karmaşık problem çözme, yaratıcılık becerilerine öncelikli olarak odaklanmalıdır.’’

Yaratıcı düşünmenin önündeki engel!

Dr. Zeynep Meral Tanrıöğen yaptığı konuşmaya şöyle devam etti: ‘‘Alder, algıyı «Yağmur yağdıktan bir süre sonra toprağın üzerinde yağmurun ilerleyeceği kanallar oluşur. Daha sonraki yağmurlarda sular hep bu kanallardan akar. Beynimizde de bu tür yağmur kanalları vardır.» (1997) şeklinde açıklamaktadır. Bilişsel esneklik, veri yorumlama ve yaratıcı düşünme önündeki engellerden biri sınav sistemi ve onun yağan yağmurun sürekli okullarda gösterilen kanallardan akması gerektiğine ilişkin öğrencide oluşturduğu son derece köreltici inançlardır. Öğrenciler çok dar bir spektrumda neler yapabileceklerini bulmaları için teşvik ediliyorlar. Bilişsel esneklik, veri yorumlama ve yaratıcı düşünme için bilginin sürekli farklı kanallar oluşturarak zihinde akması gerekmektedir.’’

PAÜ İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerine okulda öğrendikleri bilgileri farklı kanallar oluşturarak bilişsel esneklik kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenen PAÜ Fikir Ekimi PAÜHİT etkinliğinin sonunda seçilen 23 fikir izleyiciyle buluşma imkânına kavuştu.

İlgili Haberler