Paü Hastanesi Merkez Laboratuvarı Yenilendi

28.03.2018

Yenilenen Pamukkale Üniversitesi Merkez Laboratuvarı Denizli Halkına Hizmet Vermeyi Sürdürüyor.

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Denizli ve çevre illere hizmet veren üçüncü basamak bir hastanedir. Prof. Dr. İlknur KALELİ ve Prof. Dr. Süleyman DEMİR yönetiminde, öğretim üyeleri ve laboratuvar çalışanları ile birlikte PAÜ hastaneleri Merkez laboratuvarı en ileri teknolojiye sahip modern cihazlarla kesintisiz olarak 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastane laboratuvarı Denizli’de diğer hastanelerde çalışılmayan birçok testi içeren geniş bir test repertuvarına sahiptir. Laboratuvarlarda yaklaşık yıllık ortalama yedi milyon test çalışılmaktadır.

Laboratuvarlarda çalışılan testlerin doğruluğu ve tekrarlanabilirliği, düzenli olarak iç ve dış kalite kontrol çalışmaları ile laboratuvar kalite kontrol kuralları çerçevesinde takip edilmektedir. Çeşitli Dış Kalite Değerlendirme programlarına üye olan laboratuvar bağımsız/tarafsız kuruluşlarca objektif yöntemlerle değerlendirilmektedir. Testlerin test öncesi, test yapım evresi ve test yapıldıktan sonraki süreçleri yakından izlenmekte, kalite standartlarına uyulmaktadır.

Başteknisyen Raziye ÜNLÜBAŞ yönetiminde laboratuvarda çalışan 60 personele düzenli olarak kalite yönetiminin bir parçası olarak laboratuvar güvenliği denetimleri, kalite standartlarıyla ilgili eğitimler yapılmaktadır. 30.12.2015 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Ruhsatına sahiptir.

Laboratuvarımız bir üniversite hastanesi olduğundan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyeleri uzmanlıklarının gerektirdiği katkıları sunmaktadırlar.  Laboratuvarımızda Klinik Mikrobiyoloji ve Klinik Biyokimya alanında uzmanlık eğitimi verilmekte, çağdaş bilgilerle donanımlı ve nitelikli uzmanlar yetiştirilmektedir. Tıp Fakültesi öğrencileri yanı sıra, laboratuvarımız Denizli Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Laboratuvar bölümüne uygulama alanı olarak hizmet vermektedir.

Laboratuvarımızda, Laboratuvar test rehberimizde ayrıntıları ve test alma sonuç süreleri belirtilen testleri çalışmak üzere Acil ve Rutin Biyokimya, Hormon (Hormon testleri, Tümör belirteçleri, ilaç düzeyleri), Hematoloji, idrar ve gaita analizleri bakteriyolojik ve moleküler mikrobiyoloji testleri çalışan bölümleri bulunmaktadır.

2018 yılı için yapılan düzenlemeyle mevcut cihazların hız ve sayıları artırılarak hastaya daha hızlı sonuç verilmeye başlanmıştır. Bu arada kalite yönetiminde son basamak olarak gösterilen yalın Altı Sigma felsefesi gereğince daha kompakt bir laboratuvar oluşturma adına fiziksel düzenlemeler yapılmıştır.

Laboratuvarda çalışılamayan, az sıklıkta istenen testler için hastanın mağdur olmaması için dış laboratuvar düzenlemesi yapılmış ve örneklerin alımı ve gönderilmesini, sonuçların verilmesini laboratuvar üstlenmiş, böylece hastanın özel laboratuvarlar ek ödeme yapmasının önüne geçilmiştir.

 


İlgili Haberler