Paü Hastanesi 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresine Katıldı

22.05.2019

Günümüz sağlık sistemlerinde uluslararası kalite açısından önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Antalya’da düzenlenen “İnovatif ve Kanıta Dayalı Akreditasyon, Hasta Güvenliği ve Risk Yönetimi Programları, Kazanımlar, Deneyimler ve Karşılaşılan Sorunlar” ana temalı 13. Uluslararası Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresine PAÜ Hastanesi de katılım sağladı.

TÜSKA’ nın Akreditasyon Programları, Kalite İyileştirme Faaliyetleri, Bilimsel Çalışmaları, Bölgesel Toplantıları, Uluslararası Çalışmaları ve Denetçi Eğitimleri konusunda yapılan çalışmaları da takip edildi. Sağlık sistemlerinde ve kuruluşlarında ulusal ve uluslararası çalışmalarda kalite yönetim sistemlerini karşılamak için HIMMS 7 çalışmaları, Klinik Karar Destek Sistemleri, Proje Yönetim Mantığı, her alanda risk yönetimi mantığı ve klinik kalite çalışmalarında yenilikler, teknolojik inovasyon,   yönetici takip sistemi  vb. konulardaki gelişmeler ve çalışmalar takip edildi.

Pamukkale Üniversitesi Hastanelerini de Kalite Yönetim Biriminden Cennet Sarıca ve Bilgen Koralay katılarak temsil ettiler. Cennet Sarıca tarafından sunumu gerçekleştirilen Ayaktan, Yatarak Tedavi Gören Hastalar ve Refakatçilerinin Hastanelerde Sağlıkta Kalite Standartları Farkındalık Düzeyi Karşılaştırması Bildiri oldukça ilgi gördü.    

 

 

İlgili Haberler