PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda Spastisite Bilgilendirme Paneli ve Forumu Gerçekleştirildi

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan proje kapsamında spastisitesi olan bireyleri bilgilendirmeye yönelik panel ve spastisitesi olan bireyleri alan uzmanlarıyla buluşturan forum düzenlendi.

Panelde Arş. Gör. Dr. Fzt. Güzin Kara, Stj. Fzt. Girayhan Yıldız ve Stj. Fzt. Mert Bediz tarafından spastisite ve neden olduğu problemler, spastisiteyi arttırabilen ve azaltabilen faktörler, spastisite mevcudiyetinden günlük yaşamda nasıl faydalanılabileceği, spastisite ile mücadele ve dikkat edilmesi gerekenler, spastisite özbakım yönetimi konularını içeren bilgilendirici eğitim paneli gerçekleştirildi.

Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Sinan Bir ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, Dr. Öğr. Üyesi Emre Baskan ve Dr. Öğr. Üyesi Tuba Can Akman ile gerçekleştirilen forumda spastisitesi olan bireyler sorularını bizzat alanda çalışan uzmanlara sorabilme şansını elde ettiler. Uygun tanı sonrasında gerek medikal ve gerekse de fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını içeren tedavileri boyunca spastisitesi olan bireylerin tedaviye aktif ve sürekli katılımlarının önemi ele alındı. Bunların yanı sıra kendilerini takip eden doktorun ve fizyoterapistin gözetiminde tedavilerinin yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Misafirler, spastisite ile bizzat kendilerinin yaşadıkları problemleri, tedavileri ve de sorunları ile ilgili öğrenmek/danışmak istediklerini sordukları/ilettikleri panelin ve de forumun kendileri için çok faydalı olduğunu belirttiler. Bir sonraki panelin ve forumun ne zaman olacağının sorulduğu eğitim programı iyi dilek ve temenniler ile kapatıldı.

Spastisite bilgilendirme paneli ve forumu TÜBİTAK-BİDEB tarafından da desteklenen “Spastisitesi Olan Nörolojik Hastalarda Spastisite Kontrolüne Yönelik Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi” adlı proje kapsamında gerçekleştirilmiştir. Söz konusu projenin danışmanlığını Doç. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz ve yardımcı danışmanlığını da Araş. Gör. Dr. Fzt. Güzin Kara yapmakta olup,  proje yürütücülüğünü ise lisans öğrencileri Stj. Fzt. Girayhan Yıldız ve Stj. Fzt. Mert Bediz tarafından gerçekleştirilmektedir.

İlgili Haberler