PAÜ Eğitim Fakültesinin Üç Projesine TÜBİTAK’tan Destek

18.07.2022

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin üç projesi TÜBİTAK’tan destek aldı.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yürütücülüklerini Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, Öğr. Gör. Dr. Hasret Kökten ve Arş. Gör Merve Kocagül’ün yaptığı projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

“Doğada Serüven Başlıyor-Orman Okulu”

PAÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici yürütücülüğünde 122B652 kodlu “Doğada Serüven Başlıyor-Orman Okulu” projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. Projede, farklı nedenlerden dolayı doğadan kopuk yetişen öğrenciler için orman okullarında hem kendini, hem çevresini tanıma fırsatı yakalaması ve çevreye yönelik farkındalık oluşturması amaçlandı. Orman okulunda, öğrencilerin kişisel, duyuşsal ve yaşam becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve özgüvenli, risk alan, cesur, karar verme becerisi gelişmiş, iletişimi kuvvetli, takım ruhuna sahip bireyler olmaları için etkinlikler yapılacak.

Proje kapsamındaki aktiviteler; “ormanı bütünsel olarak tanıma faaliyetleri”, “sanatsal faaliyetler”, “uygulama faaliyetleri”, “oyun tabanlı faaliyetler” ve “dış alan sportif faaliyetler” olmak üzere beş başlıktan oluşmaktadır. Proje etkinliklerinin Eylül ayının ilk haftası (5-11 Eylül 2022) gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Proje hakkında bilgilendirme ve duyuruları 

https://www.pau.edu.tr/dogadaseruvenbasliyorhttps://www.instagram.com/dogadaseruvenbasliyor

Facebook için de @dogadaseruvenbasliyor adreslerinden takip edebilirsiniz.

 ar için Felsefe (P4C) Kampı

4004 TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen “Düşleyerek, Düşünerek Öğrenme Yolculuğum”: Çocuklar için Felsefe (P4C) Kampı” projesinin yürütücülüğü Öğr. Gör. Dr. Hasret Kökten, Proje Uzmanlığını ise Dr. Öğr. Üyesi Esin Turan Güllaç tarafından yapılıyor. Hedef kitle olarak ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin bulunduğu projede çocukların küçük yaştan itibaren sorgulama, eleştirel ve yaratıcı düşünme, işbirliğine dayalı çalışma becerilerinin gelişimi hedefleniyor.

Çocuklar için Felsefe (P4C) etkinliği öncelikle çocukların kendi düşüncelerini ortaya koyabilme, karşıdaki farklı düşünen kişilerle tartışabilme, mantıksal yetiler kazanabilme ve felsefi düşünüşün temelini oluşturan kavramlar üzerine zengin uyarıcılar sayesinde düşünme, sorgulama ve araştırma becerisi geliştirebilme gibi amaçları içeriyor.

“Seyr-i Bilim”

TÜBİTAK-Bilim ve Toplum Projeleri-4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Arş. Gör. Merve Kocagül’ün yürütücülüğünü yaptığı “Seyr-i Bilim” projesi de desteklenmeye hak kazandı. 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşmesi öngörülen projeye Denizli merkez ve ilçelerde ikamet eden yaş grubu fark etmeksizin tüm vatandaşlar katılabilecek.

Projede, genel olarak bilim kültürü ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılması ve bilim-teknoloji toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılması amaçlanıyor. Önerilen projede, bilim okuryazarlığını teşvik etmede ülkemiz öğretim programları yoluyla bireylerin sahip olmaları istenen yetkinliklere uygun, farklı bilim disiplinleri bağlamında hazırlanacak atölyeler, seminerler, çalıştaylar vb. ile bilim şenliği etkinlikleri yapılacak.

 

 

İlgili Haberler